Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är något för dig som vill utveckla idéer till färdiga produkter oavsett om det gäller energianvändning, hemsidor eller datorer.

Konstruktionsritning

Foto: Svanthe Harström

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med lokaler på Västermalm.

Framtida yrken och studieområden
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare till bland annat civilingenjör, arkitekt, konstruktör, datortekniker eller industridesigner på högskola eller universitet.


För att vara behörig till Teknikprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio av grundskolans övriga ämnen. Biologi, fysik och kemi måste vara bland de godkända ämnena.


Design och produktutveckling

Om du väljer inriktningen Design och produktutveckling lär du dig att designa framtidens tekniska produkter. Allt från mobiltelefoner till mikrovågsugnar.

Informations- och medieteknik

Om du vill lära dig att bygga, underhålla och utveckla framtidens IT-system och nätverk är inriktningen Informations- och medieteknik något för dig.

Produktionsteknik

På inriktningen Produktionsteknik får du lära dig att bygga, underhålla och utveckla framtidens tekniska system i till exempel bilar, hus eller industrianläggningar.

Samhällsbyggande och miljö

Om du väljer inriktningen Samhällsbyggande och miljö får du lära dig mer om hur samhällen och bostäder kan byggas på ett bra sätt ur ett tekniskt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Teknikvetenskap

Inriktningen Teknikvetenskap är något för dig som vill fördjupa sig i teknik, matematik och fysik. Utbildningen fokuserar på ingenjörsmässiga arbetssätt med verktyg för matematisk modellering och simulering.


Om du vill bli gymnasieingenjör kan du söka fjärde året på Teknikprogrammet, oavsett vilken inriktning du tidigare läst på programmet men på Sundsvalls gymnasium tillhandahåller vi inriktningen informationsteknik.
Utbildningen anpassas efter näringslivets behov. Du kommer att vara mycket eftertraktad av regionens företag, som också är med och utformar utbildningen. Under det fjärde året varvas studier i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i 10 veckor på något av de företag vi samarbetar med.

Behörighet
Du har möjlighet att söka till teknikprogrammets fjärde år fram till det kalenderår du fyller 22 år. Detta möjliggör att du kan göra ett studieuppehåll.

Kontakt

Katarina Söderberg Programsamornare

060-19 17 08

Heléne Stridsberg Administrativ samordnare

060-19 22 55, 070-186 61 53

Jenny Sjödin Studie- och yrkesvägledare

060-19 22 57

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.