Gymnasiesärskolan Västermalm

Gymnasiesärskolan på Sundsvalls gymnasium är fyraårig och frivillig. Den vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning.

Programmet fastighet, anläggning och byggnation ger dig grundläggande kunskaper för arbete med underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Fakta
Fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesprogram inom gymnasiesärskolan med lokaler på Västermalm.

Arbetsplatsförlagt lärande
Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program får du arbetsförlagt lärande (APL) på minst 22 veckor. Det betyder att du får möjlighet att prova på arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Framtida yrken och studieområden
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta med exempelvis reparationer och underhåll av fastigheter, markarbeten eller underhåll i parkmiljöer.

Skolverkets sida om programmet

Programmet Hälsa, vård och omsorg ger dig grundläggande kunskaper i service och omsorg inom fritids- och vårdsektorn. Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

Fakta
Hälsa, vård och omsorg är ett yrkesprogram inom gymnasiesärskolan med lokaler på Västermalm.

Arbetsplatsförlagt lärande
Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program får du arbetsförlagt lärande (APL) på minst 22 veckor. Det betyder att du får möjlighet att prova på arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Framtida yrken och studieområden
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta inom exempelvis fritids-och friskvårdssektorn, äldreomsorg eller förskola.

Skolverkets sida om programmet

Fakta

Hotell, restaurang och bageri är ett yrkesprogram inom gymnasiesärskolan med lokaler på Västermalm och Åkersvik.
Programmet Hotell, restaurang och bageri ger dig grundläggande kunskaper inom service, matlagning och bakning.

Framtida yrken och studieområden

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning eller hotellservice.

Skolverkets sida om programmet

Arbetsplatsförlagt lärande

Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program får du arbetsförlagt lärande (APL) på minst 22 veckor. Det betyder att du får möjlighet att prova på arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Det individuella programmet är till för dig som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program. Skolan arbetar efter varje elevs behov, förutsättning och nivå.

Individuella programmet inom gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning.

En individuell studieplan

Alla elever på programmet har en individuell anpassad studieplan som utarbetas tillsammans med elev, mentor och vårdnadshavare. Planen syftar till att ge eleven en allsidig utveckling för ett meningsfullt vuxenliv.

Ämnesområden

– Estetisk verksamhet

– Hem-och konsumentkunskap

– Idrott och hälsa

– Individ och samhälle

– Natur och miljö

– Språk och kommunikation

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är till nytta för eleven.

Rektor kan besluta att en elev kan ges möjlighet till att läsa ett eller flera ämnen på nationellt program om eleven bedöms ha förutsättningar för det.

Undervisningen bygger på en tydlig struktur och genomsyras av att ge alla elever en fungerande kommunikationsform.

Stor vikt läggs vid social träning och elevernas individuella behov.

På skolan finns för närvarande fyra elevgrupper. Alla elevgrupper har ett hemklassrum.

Café Kringlan

I skolan finns café Kringlan som en naturlig samlingspunkt. Arbetsuppgifterna i caféet tar eleverna hand om. Till exempel göra smörgåsar, baka, stå i kassan, m.m.

Gemensamma aktiviteter

Under läsåret har IAIND gemensamma aktiviteter t.ex. friluftsdagar, discokvällar, Nobelfest, temadagar mm.

Följ oss på Facebook

Kontaktperson
Lenitha Svensson 060-19 22 49

Rektor
Birgit Fältstam 060-192406, 070-1062682

Bitr.rektor
Helena Sjökvist 060-192967, 070-1902977

Kontakt

Helena Sjökvist Programsamordare

060-19 29 67

Mats Pettersson Schemaläggare, administratör

060-19 24 26

Jan Jonsson Studie- och yrkesvägledare

070-601 62 51

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.