Vård- och omsorgsprogrammet

Din arbetsplats är en viktig del i utbildningen av elever på Vård- och omsorgsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium.

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) riktar sig till elever som vill arbeta med hälso- och sjukvård psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Eleverna ska under arbetsplatsförlagt lärande (APL) vara delaktiga i det dagliga arbete som utförs på den aktuella APL-platsen. Varje elev ska ha en ansvarig handledare som är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling. Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartssamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

År1 År2 År3 inriktning Åk3 inriktning
Äldreomsorg 1+5v Psykiatri 3v Somatisk vård 5v Psykiatri 5v
Funktionshinder 3v Demensomsorg 4v Funktionshinder 4v
Somatisk vård 3v


Dessa bedömningsunderlag beskriver vilka kunskapskrav eleven skall arbeta med under sin APL-placering. Dokumenten används även som samtalsunderlag vid halvtids- och slutbedömningar.
År1.
Vård-och-omsorgsarbete-1

År2.
Psykiatri-1
Specialpedagogik 1
Medicin-1

År3.
Akutsjukvård-–-Palliativ

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.