Skolmat

De måltider som vi serverar i kommunens grund- och gymnasieskolor är näringsberäknade och de är lagade i lokala tillagningskök.

Vi strävar efter att laga maten så nära matgästen som möjligt. Våra menyer är näringsberäknade för att leva upp till skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider och vi använder oss av Livsmedelsverkets riktlinjer för ”Bra mat i skolan” när vi planerar matsedeln.

Här hittar du skolmatsmenyerna

Du kan se din skolas meny på webbplatsen, skolmaten.se. Du kan också ladda ner appen “Skolmaten” till din telefon eller surfplatta. Från webbsidan skolmaten.se kan du också skriva ut menyerna.

Du kan ansöka om specialkost eller anpassad kost vid medicinska, etiska eller religiösa skäl. Det finns även möjlighet att få behovsanpassad måltid efter att skolans elevhälsoteam har gjort en bedömning.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om specialkost via e-tjänst eller pappersblankett.

E-tjänst

Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola, e-tjanster.sundsvall.se

Blankett

Ansökan och avslut av specialkost eller anpassad kost/måltid, pdf

Ansök varje år inför höstterminen eller så snart du fått reda på behovet av specialkost. Lämna in ansökan senast 2 veckor före starten för att garantera att anpassad kost finns när terminen startar. Om behov av specialkost uppstår under terminen skickar du in ansökan så snart som möjligt.

Intyg behövs i vissa fall

Vid ansökan om specialkost av medicinska skäl behöver du bifoga ett intyg från behandlande läkare, dietist eller logoped. Intyget ska vara inlämnat senast en månad efter att ansökan har gjorts, annars upphör specialkosten att erbjudas till dess att intyget har kommit in.

Specialkosten börjar lagas så fort ansökan kommit in. Intygets giltighetstid står på intyget och behöver uppdateras med samma intervall eller om justeringar görs innan dess. Detta gör du genom en ny ansökan där du bifogar gällande intyg.

Vid laktosintolerans eller icke allergisk överkänslighet mot livsmedel behövs endast ansökan varje läsår.

Ansökan om anpassad kost av etiska eller religiösa skäl kräver inget intyg. Ansökan ska uppdateras varje år och vid byte av skola eller om förändringar i specialkosten behövs.

Handlar det om religiös fasta ska du ansöka om att tillfälligt säga upp måltiderna.

Lagring av personliga uppgifter

Din ansökan kommer att sparas och spridas till de som behöver känna till elevens behov av specialkost. Uppgifterna kommer dock vara skyddade för obehöriga att se. Vi följer reglerna för GDPR för god kontroll av hantering av personuppgifter.

Om du inte längre behöver specialkost eller anpassad kost ska detta meddelas snarast via e-tjänst eller blankett.

E-tjänst

Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola, e-tjanster.sundsvall.se

Blankett

Ansökan och avslut av specialkost eller anpassad kost/måltid, pdf

Specialkost som inte utnyttjats under två veckor utan rapporterad frånvaro kommer att tas bort. Om behov kvarstår behöver vårdnadshavare eller myndig elev meddela det.

Vid byte av skola är det vårdnadshavare eller myndig elevs ansvar att göra en ny ansökan och bifoga eventuellt intyg. Så länge tidigare intyg är fortsatt giltigt går det att skicka med i ansökan.

Medicinska skäl

Allergianpassad kost

Allergianpassad kost utesluter helt det livsmedel eleven är allergisk mot. Några vanliga allergier är mjölk-, ägg-, fisk-, spannmåls- och nötallergi. Den allergianpassade maten helt fri från allergenen, även luftburna allergener. Vid luftburen allergi är det viktigt att notera det i ansökan och intyg eftersom det kräver speciella rutiner i köket.

Beskrivning av allergi eller intolerans

Allergier orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar mot ett protein som finns i livsmedlet. Det kallas för en allergen. De flesta får mindre allvarliga reaktioner som klåda eller magknip, men en del kan få svåra till livshotande reaktioner även om intaget av allergenen varit mycket liten. Även om symptomen är mindre allvarliga kan det medföra stora bekymmer för den som drabbas.

Intolerans eller allergi är lätt att förväxla.
Celiaki eller glutenintolerans är en autoimmun sjukdom där kroppen reagerar genom att inflammera tarmen vid intag av gluten.

Laktosintolerans beror på bristfällig eller helt avsaknad laktasproduktion i tarmen. Laktas är det enzym om bryter ner mjölksockret i tarmen. När mjölksocker inte bryts ner ordentligt kan de ge besvär som lös avföring och gaser.

Nötter och sesamfrön

Alla typer av nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön är förbjudna som ingredienser. Det gäller också personalens kaffebröd, kaffebröd vid föräldramöten, disco eller liknande. Trots detta är det viktigt att anmäla om ditt barn är allergiskt mot nötter och sesamfrö i ansökan om specialkost.

Glutenfri kost (GF)

Glutenfri kost används främst till elever som har celiaki, men det finns även andra sjukdomar som behandlas med detta. Glutenfri kost serveras bara av medicinska orsaker och det behöver styrkas av intyg från läkare eller dietist.

Om ”dagens rätt” är glutenfri kan eleven ta från denna, men även vid behov få en egen matlåda.

Laktosfri kost (LF)

Skolans mat har oftast ett lågt innehåll av laktos. Även laktosintoleranta behöver oftast inte helt laktosfri kost, utan det räcker med låglaktoskost och laktosfri dryck. Att en måltid är låglaktos innebär att den som mest innehåller 2 gram laktos per portion.

Två varianter

 • Låglaktos kost med laktosfri dryck
  Laktosreducerad mat när rätten normalt innehåller mer än 2 gram laktos och laktosfri dryck.
 • Laktosfri kost
  All mat är tillagad av laktosfria produkter och laktosfri dryck. Laktosfri kost är avsedd för dem som helt saknar enzym bryter ner mjölksocker. Kosten kan även användas för att testa toleransgräns för kostens laktosinnehåll.

Observera att laktosfri och mjölkproteinfri kost inte är samma sak. Laktosfri kost saknar mjölksocker (laktos) och mjölkproteinfri kost saknar helt mjölkprodukter för att bli fri mjölkproteinet som kan orsaka allergi.

Diabeteskost

Elever med diabetes får individuellt anpassade kostråd från dietist inom hälso- och sjukvården. De serveras i regel ingen särskild mat men serveringspersonalen ska hjälpa till med bra val i skolrestaurangen. Det kan handla om hjälp med att kolhydratberäkna portionen eller få extra mellanmål.

Vid behov av detta krävs intyg med specifikationer om hur kosten behöver justeras.

Andra sjukdomar

Det finns flera sjukdomar som kräver att man alltid eller ibland behöver justera kosten. Då behövs ett intyg som beskriver hur kosten behöver anpassas efter behov.

Icke allergisk överkänslighet

Vissa livsmedel kan orsaka eksem eller klåda och rodnad på huden utan att det beror på allergi. För att minska eller få bort besvären behöver då dessa livsmedel uteslutas. Därför kan man ansöka om att få kost fri från dessa under rubriken icke-allergisk överkänslighet. Dessa reaktioner växer oftast bort och är ofarliga. Därför är det bra att med jämna mellanrum testa om man får en reaktion för att se om det vuxit bort eller inte. Misstänker man att symptomen beror på intag av citronsyra ska de alltid utredas av vården och styrkas av läkare eller dietist. Andra symptom orsakade av livsmedel ska utredas av vården och därefter styrkas med intyg. Detta kan vara magsmärtor, förstoppning med mera.

Etiska skäl

Pescetarisk kost

Kosten innehåller vegetabiliska livsmedel (mat som kommer från växtriket), ägg, mejeriprodukter samt fisk och skaldjur. Inte kött från nöt, gris, lamm, vilt och fågel.

Lakto-ovo-vegetarisk kost

Kosten innehåller vegetabiliska livsmedel (mat som kommer från växtriket), ägg, samt mejeriprodukter som mjölk, fil, smör och ost. Inte kött, fisk och skaldjur.

Vegankost

Vegankost innehåller uteslutande mat som kommer från växtriket.

Inom Sundsvalls kommun kan vi inte garantera fullvärdig kost om vegankost serveras, även om måltiderna är väl sammansatta. Det beror på att den veganska kosten saknar eller har lågt innehåll av vitamin B12 och vitamin D. Det finns även risk för bristfälligt innehåll av andra näringsämnen och fettsyror.

Om en elev önskar vegankost är det vårdnadshavarens eller myndig elevs ansvar att komplettera kosten med kosttillskott.

Religiösa skäl

Skolan erbjuder mat som är anpassad efter de fem världsreligionerna. I kommunen serveras inte halal eller koscher eftersom allt kött som köps in ska uppfylla de svenska djurskyddskraven. I stället serveras lakto-ovo-vegetarisk kost.

Utan fläskkött

Mat utan kött, blod och inälvor från gris.

Utan nötkött

Mat utan kött, blod och inälvor från kor men kan innehålla mjölkprodukter.

Blodfri och inälvsfri kost

Mat utan blod och inälvor, som lever och njure, från samtliga djur.

Särskilda dieter

Särskilda dieter som exempelvis LCHF, 5:2 och Atkins serveras därför inte i skolrestaurangerna. Inte heller önskemål om modedieter eller personliga övertygelser som Raw food, Clean eating och kost fri från socker, e-nummer eller liknande.

Att elever endast ska få mat producerad i Sverige eller ekologiskt framställd mat är inte önskemål som skolan kan tillmötesgå.

Kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun innehåller flera mål för att främja miljön. Här är några exempel:

 • Vi arbetar för att öka våra inköp av ekologiska varor. Ett flertal förskolor är redan KRAV-certifierade.
 • Vid livsmedelsupphandling efterfrågar vi animaliska produkter som är godkända enligt Svensk djurskyddslagstiftning.
 • Vi väljer oftare matgryn istället för ris.
 • Vi köper fisk märkt med MSC, ASC eller KRAV.

Läs mer på andra webbplatser

Allergi och överkänslighet, Livsmedelsverket
Nationella rekommendationer om specialkost och anpassade måltider, Kost & Näring
Astma och allergiförbundet
Livsmedelsverket

Kontakt

Eva Nordberg Avdelningschef, Sundsvalls Mat & Måltider

060-19 15 59

Ellen Löfgren Idh Måltidsstrateg på Sundsvalls Mat & Måltider

060-19 15 31

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.