Kurator

Behöver du någon att prata med?

I både grundskolan och gymnasieskolan finns kuratorer som du kan vända dig till både som elev och förälder.

Skolkuratorn arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och stödjande insatser. Det kan ske i individuella samtal med elev, elev/förälder och med skolans personal. För skolkuratorn är det särskilt viktigt att stödja skolans arbete med att uppmärksamma hinder för lärande och utveckling och att uppmärksamma elever som far illa eller elever som uppvisar tecken på ohälsa.

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på såväl organisationsnivå som grupp- och individnivå.

Mobbning och kränkande behandling

Blir du eller nån du känner mobbad eller illa behandlad? Prata med din lärare, skolsköterska, kurator, eller någon annan på din skola som du litar på.

Kuratorer för de olika grundskolorna

Bergsåkers skola, Österro skola

Jenny Lundgren
jenny.lundgren@sundsvall.se
070-371 29 13

Hagaskolan, Hellbergsskolan

Linda Ahlenius
linda.ahlenius@sundsvall.se
070-100 08 41

Ljustadalens skola, Gångvikens skola, Granbergsskolan, kommunövergripande undervisningsgrupper

Samordnare grundskolans kuratorer

Sofia Nigard
sofia.nigard@sundsvall.se
072-146 76 93

Vibackeskolan, Ankarsviks skola, Uslands skola

Linda Rehn Skarin
linda.rehn.skarin@sundsvall.se
060-19 49 05, 070-191 91 22

Nivrenaskolan, Essviks skola, Solede skola

Olle Granath
olle.granath@sundsvall.se
070-614 49 51

Höglundaskolan åk 4-9, Skönsmons skola

Åsa Danielsson
asa.danielsson@sundsvall.se
070-520 25 88

Stöde skola

Diana Nordlander
diana.nordlander@sundsvall.se
070-191 91 30

Matfors skola, Lucksta skola

Tony Johnson
tony.johnson@sundsvall.se
070-183 66 77

Bredsands skola, Kyrkmons skola, Höglundaskolan åk F-3

Sanna Hjort
sanna.hjort@sundsvall.se
073-028 42 01

Sundsvalls Montessoriskola, S:t Olofsskolan, Allsta skola, Högoms skola

Annelie Forsberg
annelie.forsberg@sundsvall.se
070-183 67 27

Lidens skola, Stige skola, Vallens skola, Bosvedjeskolan

Hampus Lyman
hampus.lyman@sundsvall.se
073-275 57 65

Samtliga grundsärskolor i Sundsvalls kommun

Sociala bedömningar inför eventuellt mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Ingmarie Fanberg
ingmarie.fanberg@sundsvall.se
073-270 94 08

Information om och kontaktuppgifter till kuratorerna på gymnasiet hittar du på Sundsvalls gymnasiums hemsida

Chef Barn-, elevhälsa och stödteam kristina.berglund@sundsvall.se 073- 274 59 50

Chef Barn-, elevhälsa och stödteam kristina.berglund@sundsvall.se 073- 274 59 50

Kontakt

Kristina Berglund Chef Barn-, elevhälsa och stödteam

073-274 59 50

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.