HLR-utbildning inom skola och förskola

Instruktörer inom HLR (Hjärt- och lungräddning) utbildas på Sundsvalls skolor och förskolor.

Sundsvalls kommun har som målsättning att alla idrottslärare ska vara utbildade HLR-instruktörer enligt Svenska HLR-rådet. Kommunen har också målsättningen att all personal i förskolan får utbildning i Barn HLR.

Andra webbplatser

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning

Idrottslärare och lärare inom skolan utbildas till instruktörer i HLR. Detta för att de i sin tur utbildar eleverna enligt skolans läroplan.

Margareta Järlehag som är skolsköterska på Stöde skola ansvarar för instruktörsutbildningen. Utbildningstillfällen erbjuds via skolledare varje termin.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.