HLR-utbildning inom skola och förskola

Instruktörer inom HLR (Hjärt- och lungräddning) utbildas på Sundsvalls skolor och förskolor.

Sundsvalls kommun har som målsättning att alla idrottslärare ska vara utbildade HLR-instruktörer enligt Svenska HLR-rådet. Kommunen har också målsättningen att all personal i förskolan får utbildning i Barn HLR.

Andra webbplatser

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning

Elisabet Berkö är anställd som samordnare och ansvarar för att inom förskolan utbilda instruktörer i Barn HLR ( Hjärt- och lungräddning). Instruktörerna utbildar därefter sina arbetskamrater i Barn HLR.

Elisabet Berkö ansvarar för nyutbildning av idrottslärare som i sin tur utbildar elever enlligt skolans läroplan. Utbildningen i HLR erbjuds till idrottslärare till självkostnadspris, det vill säga enbart kostnad för MiniAnn-docka och instruktörsbok.

Kontakt

Ulrika Öhrling Nilsson Verksamhetschef, Elevhälsans medicinska insats

060-19 49 87

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.