Friluftscentrum Södra Berget

Personer på bilden springer, cyklar och går i ett motionsspår i skogen

Friluftsanläggning och motions- och skidspår med Vasaloppscenter-status. Skönt naturområde, tillgängligt för alla, tre kilometer från Sundsvalls Stenstad.

Webbkamera Friluftscentrum

Aktuellt

Elit 2 avstängd 20-22 oktober

Arbetet med etapp 2 i rullskidbanan är i full gång och från onsdag 20 oktober läggs asfalt med byggtrafik i spåret. Arbetet beräknas vara klart och för att kunna öppna till 23 oktober.
Sträckningen har också fått ny belysning som kopplas in under vecka 43. Mer information finns på plats på våra informationstavlor vid Friluftscentrum.

Arbete i Raststugan

Från och med vecka 40 pågår en renovering av vårt kök i Raststugan, det gör att vi under tiden bara kan erbjuda ett enklare utbud i serveringen och sittplatser kan endast erbjudas utomhus. Vi hoppas vara klara inom kort och då kunna servera dig från ett nytt och fräscht kök.

Arbete i Raststugan

Från och med vecka 40 pågår en renovering av vårt kök i Raststugan, det gör att vi under tiden bara kan erbjuda ett enklare utbud i serveringen och sittplatser kan endast erbjudas utomhus. Vi hoppas vara klara inom kort och då kunna servera dig från ett nytt och fräscht kök.

Öppettider

Måndag-söndag 10.00-16.00
Stängt 24 december, 1 januari, midsommarafton och midsommardagen.

Betalning

Vi tar emot kort- och swishbetalning. Inga kontanter hanteras hos oss.

Låna i Raststugan

 • Rullskidor kan du låna hos oss, med stavar, hjälm och pjäxor
 • Discar kan du låna om du vill prova vår discgolfbana.

Dusch- och omklädningsbyggnad har öppet:

Måndag – söndag    05.00-24.00

Avgifter dusch och omklädning

1 st entré/engångskod   25 kronor
5 st entré 100 kronor
10 st entré 200 kronor
Säsongskort 350 kronor

1st entré/engångskod är lika med att du kommer in i dusch- och omklädningsbyggnaden före och efter aktivitet under samma dag.

Nyckelkortet fyller du på med önskade entréer till byggnaden.
Engångskod köper du under Raststugans öppethållande, koden byts dagligen.

Dag Aktivitet Ansvarig Avvikelser
Inga evenemang bokade just nu

Södra Bergets discgolfbana passar för alla spelare oavsett nivå. En lämplig gruppstorlek är 3-5 spelare. Att spela hela banan tar cirka 2 timmar.
Vill du prova banan och saknar egna discar så kan du få låna hos oss i Raststugan.

Trivselregler Kallaspåret

Det asfalterade Kallaspåret består av fyra olika delar

 • Anslutningsspår till parkering och hotell
 • Tillgänglighetsbana
 • Rullskidbana
 • Asfalterad övningsyta.

Anslutningsspåret delas av alla som vill ta sig till och från anläggningen. Den som går eller cyklar gör det med fördel på grusytan för att ge plats åt rullskidåkare och rullstolar på den asfalterade ytan. Här är åkriktningen dubbelriktad, och vi håller till höger vid möte.
Tillgänglighetsbanan är avsedd för rullstolar och gående.
Rullskidbanans asfalterade del är avsedd för rullskid- och rullskridskoåkare. Gående och cyklister hänvisas till den grusade delen. På rullskidbanan är åkriktningen motsols. Det gäller även den grusade delen. Du som promenerar och rastar hunden i anslutning till rullskidbanan måste hålla hunden kopplad samt givetvis städa upp efter hunden.
Asfalterad övningsyta finns i västra änden av skidstadion innanför själva banan. Den är avgränsad av en heldragen linje och avsedd för teknikträning på rullskidor. Var noga med att inte åka ut på banan.

Kartor finns att se på skidstadions anslagstavlor och på denna hemsida.

Låna rullskidor

Saknar du egna rullskidor så kan du få låna hos oss i Raststugan, här finns även pjäxor, stavar och hjälm. Du har möjlighet att prova skate eller klassisk åkning.

Rullskidor har inga bromsar. Åkarna kan komma i hög hastighet. Därför är det viktigt att inte stå still på platser där åkarna har svårt att stanna, som i utförslöpor, eller strax därefter. Men det är varje rullskidåkares ansvar att ha uppsyn över andra på banan och ropa när man vill köra om. Omkörning sker till vänster. Ta det extra försiktigt runt stadionområdet där det ofta vistas mycket folk, samt på infarten från parkeringen.
Om vi alla respekterar dessa trivselregler kan vi njuta av fina upplevelser på Friluftscentrum Södra berget utan att någon olycka inträffar.

Fakta:

 • Banan är 3.7 km där 2 km är en rundslinga för rullskidåkning, 800 meter är som tillgänglighetsbana och 900  meter en kombinerad anslutning till parkering och hotellet
 • Totalt har 11 488 m2 asfalt lagts
 • Banan rensas från barr och grus 1-2 gånger per vecka med en stor blås på hjul som hängs efter fyrhjuling
 • En handikappanpassad grillplats har anlagts i anslutning till tillgänglighetsbanan
 • Runt tillgänglighetsslingan kommer information om allemansrätten att anslås, samt vevbara högtalare med informationen på olika språk
 • Banan förenklar också prepareringen vintertid, då ytan blir slätare. Tillgänglighetsslingan kommer att sandas som bidrar till säkrare nyttjande
 • Bygget har pågått från juli 2017 till invigningen den 22 augusti 2018 där asfaltsbeläggningen lades under juli
 • Projektet kostnad omfattar totalt 8 miljoner kronor
 • I samband med invigningen offentliggjordes namnet på banan, Kallaspåret. Efter invigningen var det roliga tävlingar på rullskidbanan mellan skidklubbarna samt ett mixat lag bestående av Charlotte Kalla, Anna Holmlund, Peder Björk och Karin ”Svingan” Svingstedt.

När det finns snö i spåren så får du här information om vilka tider det har spårats samt aktuell temperatur och vind vid Friluftscentrum.

Aktuell spårstatus

Belysning i spåret

Alla elljusspår är tända till 23.00.
En del av elljusspåren är även tända på morgonen.
2,5 km vid Friluftscentrum och runt Sidsjön tänds 06.00 och släcks när det blir ljust.

Vädret senaste veckan

Vind Väster 2.5 m/s
Temperatur -1.0 grader
Luftfuktighet 94.0 %
Snödjup Uppgift saknas
Senast uppdaterat 2021-10-22 18:19:00

(Mätpunkten är vid sekretariatstornet på Ängen vid Friluftscentrum)

Så köper du spårkort till skidspåren

 • Dagkort kan du köpa via swish, QR-koder finns anslaget på informationstavlan vid Friluftscentrums parkering
 • Dagkort och säsongskort kan du köpa i Raststugan vid Friluftscentrum. (stängt tills vidare)
 • Säsongskort kan du även köpa via Kommunhusets reception
 • Säsongskort för medlem kan du köpa hos respektive skidklubb.
 • Dagkort kan du även betala via dessa swishnummer, innan du kommer på plats:
  Ungdom 8-19 år:  30 kronor swishas till nummer 123 386 08 89
  Vuxen från 20 år:  40 kronor swishas till nummer 123 386 21 66.

Spåravgifter

Barn

0-7 år

Ungdom

8-19 år

Vuxen

från 20 år

Dagkort gratis 30 kronor 40 kronor
Säsongskort gratis 225 kronor 450 kronor
Säsongskort
medlem*
gratis 50 kronor 300 kronor

* Medlem i någon av de sju föreningar som är verksamma i kanonspåren

Hyror vid anläggningen

Förening
Ungdom
(9-19 år)
Förening
Vuxen
Privatperson
/företag
Ängen per timme 75 kronor 100 kronor 250 kronor
Sekretariat per timme 75 kronor 200 kronor 250 kronor
Ljudanläggning per tillfälle/dag 500 kronor 500 kronor 500 kronor
Hela anläggning per dag med ljud och dusch 4000 kronor 4000 kronor Offert
Raststugan 8.00-10.00 med AV-utrustning 500 kronor 500 kronor 500 kronor
Murrikka med gasol per dygn 400 kronor 400 kronor 400 kronor
Murrikka utan gasol per dygn 200 kronor 200 kronor 200 kronor

*  Ej bokningsbar
Kontakta raststugan vid Friluftscentrum om du vill göra en bokning.

Hel anläggning

Här ingår Ängen, sekretariat och Raststugan med café. Förhyraren avgör om de vill driva caféterian.

Ungdomsförening eller skolklass

Som ungdomsförening menas förening med barn- och ungdomsverksamhet

Vuxenförening

Hit räknas som exempelvis körer, Korpen, pensionärsförening kommunal verksamhet..

Ängen är en aktivitetsyta under sommaren med gräsyta, ungefär 50 x 200 meter stor. En gräsplan perfekt för brännboll, femkamper med mera. Vintertid fungerar Ängen som skidstadion.

Här finns:

 • Skidspår/motionsspår
 • Äventyrsstigar
 • Grillning och grillkojor
 • Lek och utflykter
 • Pulkaåkning vintertid
 • Servering i Raststugan.

Utvecklingsprojekt:

Vi utvecklar Friluftscentrum Södra Berget till en än mer komplett friluftsanläggning och knyter ihop anläggningen med Hillstamon, Lv5 och Sidsjön. Utvecklingen sker i samverkan med ett antal föreningar.

Genomförda projekt under 2017-2019

 • Kallaspåret, en 3 kilometer lång rullskidbana och 1 km lång tillgänglighetsslinga anpassad för rullstolar, och rullatorer, med en rullstolsanpassad grillplats
 • Discgolf
 • Förslag till zonering där naturområden får olika fokus för att rymma många olika aktiviteter, men ändå behålla naturkänslan
 • Tarzanstigen en pedagogisk äventyrsstig med lokalhistorisk profil. Här hittar du hinder som timmerbröten, vårdkasen och kolarkojan
 • Downhillcykling utvecklas av Sundsvalls slalomklubb
 • Hinderbana och utegym på den gamla soptippen vid Hillstamon
 • Terrängcykelutredning
 • Ny naturstig
 • Skyltning av leder
 • Barnhinderbana.

Projekt under 2020 och framåt

 • “Dynamo”, ett stort projekt för utveckling av terrängcykling, bland annat teknikområde, 10 kilometer flowleder, 20 kilometer motionsleder och 3,5 kilometer XCO-leder, Läs mer om projekt Dynamo
 • Natur- och allemansrättsinformation efter tillgänglighetsslingan
 • Fortsatt skyltning av leder
 • Stor renovering av Dubbla vindskyddet
 • Slutföra ombyggnation av Björnstigen.

Äventyrsstigar och lekytor

Linbana vid starten för Björnstigen

Foto: Sundsvalls kommun

Björnstigen

Björnstigen är en äventyrsstig som startar vid norra delen av Ängen. Stigen börjar med en linbana och stigen är cirka 1 km lång och går lite upp och ner i klippig terräng. Längs stigen har vi byggt en del äventyr, här kan man klättra och balansera. Alla äventyren är frivilliga, du kan gå förbi dem om du vill, och det är på egen risk som du går stigen.

Gymnastikskor eller liknande är bra att ha, och är du 11 år eller yngre rekommenderar vi dig att ta någon vuxen med dig. Stigen tar cirka en och en halv timme att gå, beroende på hur många och hur äventyrliga ni är.I slutet på stigen finns utsiktsplats med grillmöjligheter. Stigen är märkt med vita markeringar och WC och handikapptoalett finns vid Raststugan.

Skylt som beskriver natur vid starten av Naturstigen

Foto: Sundsvalls kommun

Vid Friluftscentrum på Södra berget finns en pedagogisk naturstig. Längs den 1 kilometer långa stigen finns tolv stationer där vi berättar om träd, växter och djur, skogsbruk och naturvård med beskrivande texter om delar av Södra bergets natur. Stigen går i varierad terräng och är delvis försedd med spång. På några platser finns det bänkar, bord samt i slutet av stigen ett vindskydd med grillmöjligheter.
Grova skor eller stövlar rekommenderas och räkna med att det tar cirka 1 timme.

Klätterställning efter Tarzanstigen

Foto: Sundsvalls kommun

Prova de äventyr du själv vill längs stigen! Tarzanstigen är en äventyrsstig som startar strax bakom hotellet på Södra berget. Stigen är en kilometer lång, märkt med vita markeringar och går i blandad skogsterräng.

Längs stigen har vi byggt en del äventyr som olika balans- och klätteraktiviteter med anknytning till Sundsvalls historia. Här kan du stifta bekantskap med Vårdkasen, Flottarrännan och Kolarkojan. Här finns också hällristningar och runstenar och du kan prova balansstänger och tarzangungan, samt kolla vad klockan är vid det nya soluret. Alla äventyr är frivilliga, du kan gå förbi dem om du vill, och det är också på egen risk som du går stigen.

Gympaskor eller liknande är bra att ha och är du 8-9 år eller yngre rekommenderar vi att du tar en vuxen med dig. Stigen tar 45-60 minuter att gå, beroende på hur många och hur äventyrliga ni är. Utefter Tarzanstigen finns även ett vindskydd med grillplats och utedass, närmaste stig är från Flottarrännan.

Kontakt

Friluftscentrum Södra Berget Raststugan

060-658 35 20

Öppettider

Måndag-söndag 10.00-16.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.