Ansök om bidrag till enskilda vägar

Du kan söka bidrag från kommunen för drift och underhåll av enskild väg.

En samfällighetsförening kan ansöka om bidrag till drift och underhåll av en enskild väg med statsbidrag. Det kommunala bidraget får inte överstiga 15 % av stadsbidraget. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om det kommunala bidraget.

Om du är fast boende och har en utfartsväg från bostadshusets omedelbara närhet, en så kallad enskild väg, kan du ha rätt till vägbidrag. Men de första 150 meterna på vägen räknas inte in. Du ska alltså mäta vägsträckan från bostadshusets omedelbara närhet.

Den totala väglängden från bostadshusets omedelbara närhet måste minst vara 293 meter för att vägbidraget ska betalas ut. Belopp under 500 kronor betalas inte ut. Se räkneexemplen nedan. Om du inte förstår kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längs ned på sidan.

Räkneexempel 1:

Om din väg 293 meter från bostadshusets omedelbara närhet till allmän väg, tar du 293 meter minus 150 meter, vilket blir 143 meter. Bidraget är 3.50 kronor per meter. Multiplicera därför 143 meter med 3.50 kronor. Summan blir i detta räkneexempel 500.50 kronor. Summan överstiger 500 kronor vilket innebär att bidraget betalas ut, hade summan varit under 500 kronor hade det alltså inte betalats ut något bidrag.

Räkneexempel 2:

Om din väg är 500 meter lång, så kan du ansöka om bidrag för 500-150 = 350 m väg. Bidraget blir då 1225 kronor.

Räkneexempel 3:

Om din väg är 291 meter lång minus 150 meter blir väglängden 141 meter som multipliceras med 3.50 kronor. Summan blir i detta fall 493,50 kronor . Det innebär att bidraget inte betalas ut.

Bidragen betalas ut i efterskott mellan februari och april. Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om det kommunala bidraget.

Det går inte att söka kommunalt upprustningsbidrag.

Ansökningsblankett bidrag till enskild väg utan stadsbidrag

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.