Vem ansvarar för vilken väg?

För större delen av Sundsvalls vägnät ansvarar Sundsvalls kommun, men för de största genomfartslederna och Alnöbron ansvarar Trafikverket.

På kartan kan du se vem som äger vägen och vem som därmed ansvarar för drift och underhåll av vägen under både sommartid och vintertid.

Om kommunens småhustomter

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för drift, underhåll och investeringar på det kommunala vägnätet. I ansvaret ingår även trafiksäkerhetsärenden och investeringar inom trafiksäkerhetsområdet.

För frågor som rör drift, underhåll, trafiksäkerhet, trafikärenden och investeringar på kommunens gator och vägar, kontakta Servicecenter kundtjänst. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Trafikverket är ansvarig för väghållningen av statlig väg. Statliga vägar i Sundsvall är bl a E4, E14, Timmervägen och Alnöbron. Inom hela kommunen ansvarar Trafikverket också för många vägar, främst i ytterområdena.

Trafikverket

På många lågtrafikerade vägar är den enskilda väghållaren ansvarig, det vill säga närboende och fastighetsvägare längs vägen. Ofta finns det en vägförening eller samfällighet som ansvarar för vägen.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.