Stadsvision Sundsvall

Stadsvision Sundsvall

Stadsvision Sundsvall visar hur politiker, Sundsvallsbor och näringsliv vill att Sundsvall ska utvecklas. Visionen togs fram 2007 och siktar mot år 2037.

Alla har fått tycka till om Stadsvision Sundsvall

Stadsvision Sundsvall har tagits fram i samverkan med allmänhet, företag, organisationer och myndigheter. Den ger stadsplaneringen en röd tråd – ett sammanhang. Den ligger också till grund för all pågående planering, för flera pågående byggprojekt och för flera av de byggprojekt som invigts i centrala Sundsvall de senaste åren.

I Stadsvisionen utgår vi från följande 10 uppdrag:

 1. Bygg en starkare stadskärna: genom att göra stadskärnan större och tätare
 2. Utveckla människors rörelsestråk: genom att förstärka stråken längs Storgatan och Selångersån
 3. Låt Stenstan möta det nya: genom att värna om riksintresset och bejaka nya verksamheter
 4. Utvidga den klassiska kvartersstaden: genom att bygga kvartersstad på Södra Kajen och mot Selångersån
 5. Låt vattnet möta staden: genom att göra havet och ån tillgängligt för bostäder, aktiviteter med mera
 6. Bred ett nät av grönska över staden: genom att öka den sammanhängande grönskan i centrum
 7. Tillåt trafik på människans villkor: genom att ge plats för alla trafikslag
 8. Samla kommunikationer: genom att bygga resecentrum i stadskärnan och vid Mittuniversitetet
 9. Utveckla staden hållbart: genom att bygga sammanhängande gång- och cykelleder, främja kollektivtrafiken samt anpassa staden till kommande klimatförändringar
 10. Håll Stadsvisionen levande: genom samtal mellan medborgare, organisationer, exploatörer och kommunen. Verka för god folkhälsa.

Följ med på en tur genom framtidens Sundsvall

Kommunalrådet Peder Björk, stadsbyggnadsdirektör Anneli Wikner, programledare och bloggare Hannapee och näringslivsprofilen Eva Nyh Hederberg guidar oss genom framtidens Sundsvall på ett personligt och välkomnande sätt som sätter Sundsvall på kartan.

Besök Guide till nya Sundsvall.

Uppdaterad Stadsvision

Under 2016 gjorde vi en uppdatering av stadsvisionsbroschyren avseende layout och presentation. Det har hänt massor i staden sedan 2007 och det avspeglas också i vår uppdaterade broschyr.

Kontakt

Johan Lindstammer Marknadsförare

070-610 44 85

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.