Stödcentrum för våldsutövande vuxen

Alla i familjen behöver stöd utifrån sin situation när det finns våld eller misstanke om våld i familjen. Vi erbjuder stöd och en möjlighet till förändring.

Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år och är misstänkt för, har utövat någon form av våld eller på annat sätt är orolig för ditt sätt att vara mot någon närstående.

Våld i nära relationer

Innebär psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld inom familjen. Begreppet omfattar handlingar som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. Detta innefattar även hedersrelaterat våld och förtryck.

För dig som:

 • är bekymrad över ditt sätt att vara i relation till någon närstående?
 • ibland gör saker mot någon när och kär som du inte tänkt dig?
 • ibland säger elaka och kränkande saker till din partner?
 • ibland har svårt att kontrollera din ilska?
 • har ett sätt som gör din partner rädd?
 • slagit eller slår din partner?
 • är orolig för att barnen far illa när det blir bråkigt och skrikigt hemma?
 • låter din ilska gå ut över ert hem eller husdjur?

För dig kan det vara bra att få prata om situationen

Vi erbjuder samtalsstöd i syfte att bearbeta kris, få stöd och motivation till förändring. Det kan ge dig en möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till ett våldsamt sätt att vara.

Vi för ingen dokumentation och har sekretess. Kontakten är kostnadsfri.

Du kan välja att vara anonym. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned på sidan.

Andra kontakter:

 • Socialtjänstens mottagning (dagtid) telefon: 060-19 22 62
 • Socialjouren (kvällar och helger) telefon: 060-12 61 82.

Vi har tagit fram en folder som du kan ladda ned: Stödcentrum, våld i nära relationer, pdf.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

MÄN, för en jämställd värld utan våld

Kontakt

Henrik Lovén Socialsekreterare

060-19 23 13

Stödcentrum

060-19 84 40

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
060-198440

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.