Sexuella övergrepp mot barn

När någon utsätter ett barn för sexuella handlingar kallas det sexuella övergrepp mot barn. Barnet blir utsatt för något det inte förstår och inte är moget för.

Det finns hjälp att få så tveka inte att ta kontakt med Barnahus Västernorrland för barn och unga, du kan vara anonym.

Viktigt att stoppa övergreppen och få hjälp

Det är viktigt att stoppa övergreppen och att barnet blir erbjudet stöd, information och upprättelse. Om barnet blir omhändertaget på rätt sätt när övergreppen avslöjas minskar risken för att barnet ska få symtom.

Men många barn är i behov av psykoterapeutisk behandling, ibland under lång tid. Genom att berätta om sina upplevelser och lära sig hantera minnen och känslor kan barnet så småningom må bättre.

Att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn, är en allvarlig risk för att utveckla psykisk ohälsa. De som far mest illa är de barn som aldrig kan eller vågar avslöja dem.

Exempel på sexuella övergrepp är att utsätta barn för

 • fullbordade samlag
 • att en vuxen berör barnets könsorgan
 • att barnet berör den vuxnes könsorgan
 • sexuella inviter från en vuxen
 • blottning inför barnet
 • sexuella övergrepp via nätet.

Det är vanligt att förövaren utnyttjar barnets beroende eller bristande kunskap, mutar barnet eller hotar att skada barnet. Övergreppen kan vara både fysiska och icke-fysiska. Ibland använder förrövaren våld, men ofta är det inte nödvändigt för att den vuxne ska få sin vilja igenom.

Vanliga symtom efter övergrepp kan vara

 • påträngande minnesbilder
 • mardrömmar
 • sömnsvårigheter
 • ångest, oro, depression
 • koncentrationssvårigheter
 • självskadebeteende
 • värk i kroppen.

Känslor av skuld och skam är vanliga. Men alla barn som blir utsatta får inte tydliga symtom, många visar ingenting utåt.

Här går det att läsa mer om sexuella övergrepp mot barn.

Kontakt

Carina Forslund

060-19 84 05

Skepparegatan 7, 1 tr, Sundsvall

Postadress:

851 85 Sundsvall

Ingela Viklander

060-19 84 12

Skepparegatan 7, 1 tr, Sundsvall

Postadress:

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.