Missbruk

Är du orolig för att någon i din närhet eller du själv har hamnat i ett alkohol-, drog- eller spelmissbruk? Tveka inte att kontakta vår mottagningsgrupp.

Kontakta oss om du vill ha hjälp

Vill du ha hjälp eller stöd för att ta dig ur ett missbruk eller behöver någon annan form av socialt stöd, kontakta mottagningsgruppen barn och vuxenstöd, telefon 060-19 22 62

Stödinsatser som du kan ansöka om är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning.

Är du orolig för någon i din närhet?

Du som känner dig orolig för en närstående kan få råd och stöd om hur du ska hantera situationen och information om vilka stödinsatser som finns.

Vi arbetar även uppsökande genom till exempel hembesök vid särskild oro. Tvångsomhändertagande enligt Lagen om vård av missbrukare kan ske om vi bedömer att missbruket är livshotande.

Anhörigstöd

Genom kommunens Anhörigcenter kan du som närstående till en person med missbruks- och beroendeproblematik få råd och stöd.

Handlingsprogram mot alkohol och droger

Vart kan jag som förälder vända mig?

Organisation Telefon:
Maria Ungdom, Stockholm/Göteborg 08 – 672 45 60
BRIS Vuxentelefon – Om barn 077 – 150 50 50
Rädda Barnens föräldratelefon 020 – 78 67 86
FMN – Föräldraföreningen mot narkotika 08 – 654 40 50

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Kontakt

Mottagning familje- och vuxenstöd

060-19 22 62

Individ- och familjeomsorg
851 85 Sundsvall

Öppettider

mån-fre 8.30-11.00
onsdagar stängt på em

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.