Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning.

Det innebär att man gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Normalt ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till skatteverket för registrering.

Hjälp att göra bouppteckning

Om man anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får man all hjälp där.

Se Gula Sidorna för advokater eller jurister, Gula sidornas hemsida

Göra en bouppteckning själv

Gör man bouppteckningen själv behöver man läsa Skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. Klicka på länken ”Skatteverkets information och blankett för bouppteckning” här nedan så kommer du till Skatteverkets webbplats med broschyren och blanketten för bouppteckning.
Skatteverkets information och blankett för bouppteckning

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad  dödsboanmälan.

Andra webbplatser

Skatteverkets information och blankett för bouppteckning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.