Ungdomsboende

Ungdomsboendet är till för killar och tjejer mellan 16 och 21 år med psykosociala problem.

Hit kan ungdomen komma direkt hemifrån, efter behandling eller efter placering på ett HVB-hem.

För att få en plats på ungdomsboendet krävs en utredning och ett beviljat bistånd.

Kontaktperson

Varje ungdom har en kontaktperson i personalen. Vi arbetar utifrån den unges egna förutsättningar och egna mål, lösningar och resurser i stället för att utreda eller analysera svagheter, problem eller problemens eventuella orsak. Verksamheten är inte dygnet-runt-bemannad.

Individuellt stöd

En annan viktig del i verksamheten är att skapa struktur i vardagen. Detta gör vi genom att stötta den unge i att ha någon form av regelbunden sysselsättning. Genom socialt och praktiskt stöd ska ungdomarna så småningom klara av ett eget boende.

Boendestöd

För de ungdomar som flyttar från Ungdomsboendet till egen bostad erbjuds fortsatt boendestöd. Boendestöd är en möjlighet också för de som flyttar hemifrån direkt till eget boende.

Ungdomsboendet ligger i Sundsbruk

Ungdomsboendet ligger ungefär en mil från centrala Sundsvall på Hammarvägen 47 i Sundsbruk. Boendet har 6 lägenheter, och bemannas av tre behandlingsassistenter.

Kontakt

Ungdomsboendet

060-658 35 17

Hammarvägen 47
863 32 Sundsbruk

Ida Clareus Behandlingsassistent

070-180 82 17

Pontus Larsson Behandlingsassistent

072-143 61 37

Johanna Lindgren Behandlingsassistent

070-106 27 51

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.