Att bo i äldreboende

Ett äldreboende är en trygg boendeform för äldre och personer med demenssjukdom. Där finns möjlighet till tillsyn och omvårdnad dygnet runt.

Den som bor i äldreboende har vanligtvis ett betydligt större behov av omvårdnad och tillsyn än den som bor i servicehus. Äldreboenden och servicehus är vad som menas med kommunens särskilda boendeformer för äldre.

Ansök om plats i äldreboende

För att få flytta till ett äldreboende behöver du ansöka om det hos Sundsvalls kommun. Det kan du göra muntligt eller skriftligt. Efter ansökan görs en utredning, där dina  behov bedöms och vad som behövs för att du ska få dem tillgodosedda. Du får därefter antingen ett bifall eller ett avslag med motivering på din ansökan om plats i äldreboende.

Ansökan om äldreboende eller servicehus

Som boende hyr du din lägenhet och har ett eget hyreskontrakt. Därför är det viktigt att du själv tecknar en hemförsäkring.

Möblera som du själv vill ha det

Verksamheten står för säng och madrass när du flyttar in i ett äldreboende, ibland också med sängbord. I övrigt möblerar du med egna möbler, lampor och gardiner på det sätt som du trivs med. Ta därför med egna kära saker som bord och stolar, en skön fåtölj, en byrå, tavlor och fotografier, överkast och några prydnadssaker.

Kanske en TV eller radio betyder mycket för trivseln. Lampor och annan elektrisk utrustning ska ha godkända sladdar. Du kan alltid rådgöra med oss som arbetar vid boendet kring vad som brukar få plats.

Kostnader, vård och tjänster

Du betalar en hyra för din lägenhet, en omvårdnadsavgift och kostnad för mat. Du betalar också själv för telefon, hygienartiklar, fotvård, läkemedel, läkarbesök.

Avgifter och taxor för vård och omsorg

Varannan vecka städar personalen din lägenhet och du får hjälp med tvätt. Du kan delta i dessa sysslor med det du orkar och förmår.

Ansök om bostadstillägg

Tänk också på att ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägg, Pensionsmyndigheten

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-11.00

Avgiftshandläggare

060-19 28 00

Öppettider

Telefontid mån-tors klockan 9.30 -11.00
Under perioden juni-augusti har vi ingen telefontid tisdagar

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.