Familjehem

För en del barn är livet ingen lek. Bli familjehem.

Det kan gälla din grannflicka, ditt barns klasskompis, pojken du ser på bussen varje dag, eller tonåringen du ofta ser i centrum och undrar vart föräldrarna är. När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj – ett familjehem.

Har du stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek att ge? Öppna ditt hem för ett barn – och få massor tillbaka. Just nu väntar cirka 25 barn och ungdomar på just dig.

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Ibland har problemen med föräldrarna att göra. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem, som gör att barn blir lidande.

I andra fall beror det mer på barnets eget beteende eller situation. Svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, missbruk och liknande kan göra att barnet behöver byta miljö för en kortare eller längre tid.

Hur är det att vara familjehem?

Möt några av våra familjehem.

Gitte Schnoor och Anette Bourne, Alnö

Rose-Marie ”Rosie” Dahl, Sundsvall

Att öppna sitt hem för ett barn som behöver det, innebär hårt arbete men också glädje och stimulans. I familjehem behövs därför ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mera kan du använda vår e-tjänst så kommer någon av familjehemsrekryterarna snart att kontakta dig.

Intresseanmälan för frivilligt socialt arbete

Många kan bli familjehem

Du ska ha ork, tid och intresse för barn. Några formella krav på yrke och utbildning finns inte. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Med eller utan barn. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Du kan vara i åldern från 25 till 60 år.

Men – ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj, oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett fosterbarn. Det är viktigt med känslomässig närhet och värme.

Vad innebär det att vara familjehem?

Du tar emot ett barn för en längre tid. Målet med familjehem är att barn, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar. Men det är inte alltid som barnen kan flytta hem igen. De flesta barn kommer till familjehem frivilligt med sina föräldrars samtycke men ibland placeras barn också med tvång efter att en domstol har beslutat om detta.

Du är ställföreträdande förälder. Det innebär att ni med stöd av kommunens socialtjänst och i samverkan med barnets biologiska föräldrar tar hand om ett barn för kortare eller längre tid. Oavsett hur länge barnet bor i din familj är relationen med barnets familj viktig för barnets utveckling.

Hur blir man familjehem?

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem kan du kontakta någon av rekryterarna i familjehemsgruppen. Efter en kort telefonintervju och kontroll i offentliga register gör vi ett hembesök. Därefter bjuder vi in dig till en utbildning för blivande familjehem. Efter utbildningen tar du/ni tillsammans med familjehemsrekryterarna ställning till om du vill gå vidare.

Vad erbjuds man som familjehem?

Du är en del i ett team kring barnet. Du får stöd och handledning av en familjehemssekreterare. Familjehemsgruppen anordnar cafékvällar, studiecirklar för verksamma familjehem samt har stödgrupper för barn som är placerade i familjehem.

Du får ersättning för uppdraget. Du blir inte rik på den men det ska inte innebära en ekonomisk uppoffring att vara familjehem. Du får ett arvode som är beskattningsbart och en omkostnadsdel. Vi följer kommunförbundets rekommendationer.

Förstärkta familjehem

Vi har också behov av extra kvalificerade familjehem som kan ta emot barn och ungdomar med särskilt stora behov. En vuxen i familjen ska då finnas hemma på heltid för att ta hand om barnet/den unga och är arvoderad för det. Förstärkta familjehem får extra stöd.

Kontakten mellan familjehem och föräldrar är viktig

Alla barn behöver föräldrar. De barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar behöver ändå få möjlighet att träffa dem eller hålla kontakten med dem. Barn och ungdomar mår bättre om det råder ett gott förhållande mellan familjehemmet och föräldrarna. En viktig uppgift för familjehemmet är därför att underlätta och stödja den kontakten.
Samarbetet mellan alla inblandade är viktigt. Kommunen, föräldrar och familjehem behöver samarbeta för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Föräldrar och familjehemsföräldrar ska delta i planeringen av vårdens innehåll vilken dokumenteras av kommunen i en genomförandeplan. Kommunen ska stödja såväl familjehem som biologiska föräldrar.

Vem har ansvaret?

Under en familjehemsplacering är föräldrarna oftast fortfarande vårdnadshavare. Familjehemmet ansvarar för den dagliga vården och omsorgen på uppdrag av kommunen.

Ekonomiska konsekvenser vid en familjehemsplacering

Barn eller ungdom som placeras folkbokförs i familjehemmet och barnbidraget/studiebidraget betalas till familjehemmet.
Som förälder är man underhållsskyldig för sina barn och ska betala en ersättning till kommunen för en del av barnets vård. Beräkningen görs av kommunen.
Underhållsstöd som betalats ut till någon av föräldrarna upphör när barnet inte längre bor hemma.

Alla barn och ungdomar som placeras av Sundsvalls kommun är sjuk- och olycksfallsförsäkrade av kommunen.

Vad säger lagen?

Flertalet placeringar av barn och ungdomar sker enligt socialtjänstlagen och på frivillig väg i samverkan med föräldrarna. Ett mindre antal barn och unga är placerade enligt LVU som står för Lag om vård av unga.

Beslut enligt LVU fattas av domstol. Vid placering enligt LVU tar individ- och arbetsmarknadsnämnden över mycket av föräldrarnas bestämmanderätt över barnet oavsett om man är vårdnadshavare eller inte.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Missbruk och beroende
Misstanke om barn som far illa
Stöd till barn och ungdom
Stöd till familjen

Andra webbsidor

Min insats, Socialstyrelsen

Kontakt

Enheten för barn- och familjestöd/Placeringar barn och unga

060-19 10 00

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4

Familjehems- och kontaktfamiljsrekryterarna

Maria Selin Socialsekreterare/Rekryterare

060-19 29 61, 072-146 43 98

Åsa Selander Socialsekreterare/Rekryterare

060-19 22 65, 073-270 30 10

Jennie Skott Socialsekreterare/Rekryterare

060-19 10 74, 070-101 45 60

Lena Wilson Socialsekreterare/Rekryterare

060-19 26 83

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.