Kontroll belastningsregister

I vissa fall kräver kommunen utdrag från belastningsregistret.

När kommunen tecknar avtal med en leverantör som kommer att arbeta regelbundet i direktkontakt med barn inom förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet finns följande krav:

  • På begäran från beställaren ska leverantören överlämna utdrag från Polisens belastningsregister för personal som ska arbeta i uppdraget. Beställaren har rätt att neka personal som inte bedöms lämplig för arbetet och leverantören är skyldig att snarast erbjuda annat alternativ.

Kravet gäller:

  • personer som är anställda hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten om att sköta stödfunktioner som till exempel städning, fastighetsskötsel eller skolskjuts på entreprenad, liksom anställda på bemanningsföretag.
  • enskilda uppdragstagare.
  • kommunanställda som tillhör en annan nämndförvaltning än den som ansvarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, men som på grund av kommunens organisation tilldelas arbetsuppgifter inom dessa verksamheter. Det kan till exempel gälla personal från fritidsförvaltningen eller fastighetsförvaltningen.

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.