Ledig kommunal mark för småindustri och kontor

I kommunen finns kommunal mark, industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor. Här hittar du planlagd kommunal mark till försäljning.

Birsta är ett affärs- och industriområde som ligger åtta kilometer norr om centrala Sundsvall.

För mer information om området, se beskrivning av Birsta industri- och handelsområde

Under kolumnen Anmärkning betyder stjärnan* att det finns en intressent för området. Här beskrivs även om det finns särskilda bestämmelser för området.

Karta över sydvästra Birsta industriområde
För mer information om markpriser, areal med mera, se beskrivning av sydvästra Birsta industriområde
Område Gällande detaljplan, plan- karta och planhandling Storlek i kvm Anmärkning
Område 14 Detaljplanekarta 2281K-DP-140
Detaljplanehandling 2281K-DP-140
ca 18 300 Del av utarrenderat
Område 15 Detaljplanekarta 2281K-DP-140
Detaljplanehandling 2281K-DP-140
ca 12 300
Område 18 Detaljplanekarta 2281K-DP-140
Detaljplanehandling 2281K-DP-140
ca 17 550
Område 19 Detaljplanekarta 2281K-2717SKÖ
Detaljplanehandling 2281K-2717SKÖ
ca 34 600
Område 20 Detaljplanekarta 2281K-2717SKÖ
Detaljplanehandling 2281K-2717SKÖ
ca 17 400
Område 21 Detaljplanekarta 2281K-2717SKÖ
Detaljplanehandling 2281K-2717SKÖ
ca 13 100

Fillan industriområde ligger cirka 6 kilometer nordost om Sundsvalls centrum, omedelbart intill påfarten till Alnöbron mot Alnön.

Under kolumnen Anmärkning innebär stjärna* att det finns en intressent för området. Här beskrivs även om det finns särskilda bestämmelser för området.

Karta över Fillan industriområde
För mer information om markpriser, areal med mera, se beskrivning av Fillan industriområde
Område Gällande detaljplan, plan- karta och planhandling Storlek i kvm Anmärkning
Område 2 Detaljplanekarta 2281K-DP-207
Detaljplanehandling 2281K-DP-207
ca 19 200 Varav del av område utgör tillfälligt nyttjanderättsområde för TRV
Område 3 Detaljplanekarta 2281K-DP-207
Detaljplanehandling 2281K-DP-207
ca 4 600 Tillfälligt nyttjanderättsområde för TRV

Kovlands industriområde ligger cirka 13 kilometer nordväst om Sundsvalls centrum, intill riksväg 86 och avgränsas i norr av väg 831 mot Holm.

Under kolumnen Anmärkning innebär stjärna* att det finns en intressent för området. Här beskrivs även om det finns särskilda bestämmelser för området.

Kovlands industriområde
Område Gällande detaljplan, plan- karta och planhandling Storlek i kvm Anmärkning
Tomt Ytter- kovland 2:85 Detaljplanekarta 2281K-SEL-402
Detaljplanehandling 2281K-SEL-402
 6 380 Tillfälligt undantagen i avvaktan på Trafikverkets vägplan för ombyggnad av riksväg 86.

Ljustadalen industriområde ligger mellan E4 och Alnöbron, cirka sju kilometer nordost om Sundsvalls centrum.

Under kolumnen Anmärkning betyder stjärnan* att det finns en intressent för området. Här beskrivs även om det finns särskilda bestämmelser för området.

 
Karta över Ljustadalens industriområde
För mer information om markpriser, areal med mera, se beskrivning av Ljustadalens industriområde
Område Gällande detaljplan, plan- karta och planhandling Storlek i kvm Anmärkning
Område 3 Filla 9:1 Detaljplanekarta 2281K-2327SKÖ
Detaljplanehandling 2281K-2327SKÖ
10 940 Område för allmänt- och småindustriändamål
Område 4 Filla 11:10 Detaljplanekarta 2281K-DP-187
Detaljplanehandling 2281K-DP-187
 7 825 Verksamheten får ej vara störande för omgivningen

Matfors industriområde, Norra delen ligger cirka en kilometer norr om Matfors centrum och utefter väg 544.

 

Karta över Matfors industriområde norra delen
För mer information om markpriser, areal med mera, se beskrivning av Matfors industriområde, norra delen
Område Gällande detaljplan, plan- karta och planhandling Storlek i kvm Anmärkning
Område 1 Detaljplanekarta 2281K-Mat-237
Detaljplanehandling 2281K-Mat-237
ca 8 900 Del av området utarrenderat (snötipp)
Område 2 Detaljplanekarta 2281K-Mat-237
Detaljplanehandling 2281K-Mat-237
ca 7 500

Nacksta industriområde ligger cirka tre kilometer väster om Sundsvalls centrum, i omedelbar anslutning till E14.

Under kolumnen Anmärkning betyder en stjärna* att områdena 5, 6,13, 15 och 17 på kartorna för Nacksta kontor- och industriområde tillsvidare är undantagna. Två stjärnor** innebär att det finns intressent för området.

 

Nacksta industriområde etapp 3a
Område Gällande detaljplan, plan- karta och planhandling Storlek i kvm Anmärkning
Område 5 Detaljplanekarta 2281K-DP-136
Detaljplanehandling 2281K-DP-136
ca 21 650  *
Område 6 Detaljplanekarta 2281K-DP-104
Detaljplanehandling 2281K-DP-104
Detaljplanekarta 2281K-ÄDP-368
Detaljplanehandling 2281K-ÄDP-368
ca 7 550  *
Område 13 Detaljplanekarta 2281K-DP-136
Detaljplanehandling 2281K-DP-136
ca 14 500  *
Nacksta industriområde etapp 3b
Område Gällande detaljplan, plan- karta och planhandling Storlek i kvm Anmärkning
Område 15 Detaljplanekarta 2281K-DP-104
Detaljplanehandling 2281K-DP-104
ca 3 200 *
Nacksta industriområde (kontorsändamål) etapp 3c
Område Gällande detaljplan, plankarta och planhandling Storlek i kvm Anmärkning
Område 12 Högom 3:194 Detaljplanekarta 2281K-DP-292
Detaljplanehandling 2281K-DP-292
3 190  **
Nacksta industriområde etapp 5
Område Gällande detaljplan, plan- karta och planhandling Storlek i kvm Anmärkning
Område 13 Detaljplanekarta 2281K-DP-226
Detaljplanehandling 2281K-DP-226
ca 5 660 Utarrenderat
Område 16 Detaljplanekarta 2281K-DP-226
Detaljplanehandling 2281K-DP-226
ca 7 200 Utarrenderat

 

 

Kontakt

Tony Ersson Markingenjör

060-19 12 90

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.