Vem kan ta del av insatserna?

Arbetsmarknadsinsatserna ges på uppdrag av socialsekreterare från försörjningsstöd om du har en kontakt där eller från din arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

I vissa fall kan också din handläggare på Försäkringskassan eller din vårdkontakt på Region Västernorrland skicka ett uppdrag till Arbetsmarknadstorget.

Uppdrag kan också komma från vår Barn- och utbildningsförvaltning från de handläggare som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret.

Är du intresserad av att ta del av de insatser vi kan erbjuda så vänd dig till din handläggare eller vårdkontakt.

Om du är mellan 18 och 29 år och har psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så läs mer om Ung Kraft på sidan Vad kan du få stöd med?

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.