Sundsvalls kommuns officiella anslagstavla

Här hittar du kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträden och anslagna protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnd när de är justerade.

Du som är folkbokförd (registrerad) i Sundsvalls kommun har rätt att överklaga besluten. Det kan du göra under tiden protokollen ligger uppe på anslagstavlan. Läs mer om att överklaga beslut.

Från och med 1 januari 2018 finns Sundsvalls kommuns officiella anslagstavla enbart på sundsvall.se. Den ersätter den tidigare anslagstavlan som suttit uppe i kommunhusets entré. Adressen är www.sundsvall.se/anslagstavla

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns för närvarande inga kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde publicerade.

Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning

Kontakt

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.