Kommunens bokslut en förbättring mot förra året

Sundsvall kommuns resultat uppgick till 149 miljoner kr för 2020 vilket är en förbättring i förhållande till utfallet 2019 med 253 miljoner kronor. Trots ett starkt resultat så krävs att de åtgärder som beslutades i budgeten för 2021-2024 genomförs. De ekonomiska och verksamhetsmässiga omställningarna för de kommande åren är fortsatt utmanande och det kräver att kommunens resurser prioriteras på ett optimalt sätt för att skapa nya möjligheter för sundsvallsborna och vår gemensamma välfärd.

– Trots ett starkt resultat så måste vi fortsätta vår omställning. Vi behöver både gasa och bromsa, satsa och spara för att fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet för kommunen uppgick för 2020 till 149 miljoner kr. Resultatet visar på en förbättring jämfört med 2019 med 253 miljoner kronor och är 28 miljoner kronor bättre än budget.

Förbättringen förklaras delvis med ökade statsbidrag, vilket kompenserar för lägre skatteintäkter. Nettoeffekten av dessa två poster är en positiv avvikelse med 117 miljoner kronor.

2019 belastades med en nedskrivning av aktier i Norra kajen AB med 75 miljoner kronor. Men även under 2020 har kommunen jämförelsestörande poster med motsvarande belopp

Det finns även för 2020 stora underskott för Barn och utbildningsnämnden, Individ och arbetsmarknadsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Totalt uppgår dessa till -265 miljoner kr vilket kan jämföras med utfallet 2019 som uppgick till -328 miljoner kronor. Inom Individ och omsorgsnämnden har ett aktivt arbete lett till lägre kostnader under året.

För frågor kontakta:

Bodil Hansson, (S), kommunalråd
Telefon: 070-6756673

Örjan Folkesson, ekonomidirektör
Telefon: 070-6934483

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.