Sundsvalls kommun får statligt bidrag för utveckling av Lärcentrum

I början av oktober 2020 skickade Västernorrlands sju kommuner in en gemensam statsbidragsansökan till Skolverket för att utveckla sina respektive Lärcentrum*. I veckan kom beskedet: drygt sex miljoner kronor beviljades för 2021. Fördelningen av summan till respektive kommun ska nu påbörjas.

Pengarna som kommunerna har ansökt om kommer att användas till att utveckla de sex befintliga Lärcentrum som finns i länet, samt uppstart av ett helt nytt lärcentrum i Sundsvall. Kommunerna vill exempelvis öka studiestödet, utveckla den digitala och fysiska lärandemiljön, ta fram information på olika språk samt genomföra kompetensutveckling inom fjärr-/distansstudier.

Kommunförbundet Västernorrland har stöttat kommunerna med samordning av arbetet med statsbidragsansökan och där man utsåg Sundsvalls kommun som ansökande kommun.

– Vi bygger nu upp ett helt nytt Lärcentrum i Sundsvall vilket känns väldigt kul. Vi ser fram emot att nu kunna verkställa flera av våra planerade aktiviteter och projekt under 2021, exempelvis utveckling av fysisk lärandemiljö, översyn av fjärr och distansstudier och öka studiestödet. Vi planerar att ha en start av vårt Lärcentrum i månadsskiftet januari-februari. Det har varit ett mycket gott samarbete mellan kommunerna under förarbetet, säger Annelie Hjelm, rektor Vuxenutbildningen i Sundsvall, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF), som skickat in ansökan till Skolverket .

Målet är att skapa flexibla lärmiljöer för medborgarna som studerar på plats eller på distansutbildningar. Allt för att höja utbildningsnivån i länet samt bistå den eventuella yrkesväxlingen som det finns behov av, utifrån pandemin och varsel som skett i länet den senaste tiden. 

 – Kommunerna blev såklart väldigt glada över beskedet och det känns otroligt bra att de nu kan fokusera på att bygga upp och fortsätta utveckla sina befintliga Lärcentrum. Kommunerna har gjort ett gediget förarbete inför ansökan och beslutet är ett kvitto på att samarbetet fungerar bra mellan kommunerna, säger Anneli Hjelm.

 *Med lärcentrum avses i förordning (2017:1303) en verksamhet som organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.

 

Presskontakt:

Annelie Hjelm, Rektor Vuxenutbildningen Sundsvall, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)
Telefon: 070-190 47 44
E-post: annelie.hjelm@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.