Alla gymnasieskolorna i Sundsvall fortsätter med närundervisning

Sundsvalls gymnasium och kommunens friskolor har idag samlats för att samarbeta kring regelverket för distansundervisning och vikten av att så långt det är möjligt fortsätta med närundervisning för gymnasieeleverna i Sundsvall. Eftersom gymnasieskolorna inte är drivande i smittspridningen och vi har elevernas lärande som största fokus, är vi enig om att i möjligaste mån fortsätta med närundervisning i klassrummet, berättar Mikael Öst, Verksamhetschef Sundsvalls gymnasium. 

- Det bästa för eleverna är närundervisning i klassrummet och vi följer stegvis riktlinjerna och regelverken som vi har att förhålla oss till. Men såklart måste vi ta en dag i taget då förutsättningarna förändras hela tiden, menar Linda Fisher, rektor på Klara teoretiska gymnasium.

Eleverna och deras lärande är vårt främsta fokus. Vi vill poängtera att vi lutar oss helt mot det regelverks som finns för skolverksamheten och rådgör alltid med sakkunniga inom smittskydd innan vi fattar beslut.

Nu jobbar vi för att det ska bli så bra som möjligt för alla gymnasieelever i hela Sundsvall, oavsett vilken skola de går på.  

Sundsvalls gymnasium
Mikael Öst

Klara Teoretiska gymnasium
Linda Fisher

Skvadern
Trevor FIsher

NTI gymnasiet 
Jon Ellrose

Drottning Blankas Gymnasieskola
Helen Lövgren

Realgymnasiet
Anneli Harrvik

Praktiska gymnasiet
Linda Emanuelsson

Thoren Business School
Jon Backlund Arab

 

Presskontakter

Sundsvalls gymnasium
Mikael Öst  073-270 15 68

Klara Teoretiska gymnasium
Linda Fisher 070-2790021

Skvadern
Trevor Fisher 070-327 19 78

NTI gymnasiet 
Jon Ellrose 072-2105100

Drottning Blankas Gymnasieskola
Helen Lövgren 072-248 36 01

Realgymnasiet
Anneli Harrvik 010-139 85 62

Praktiska gymnasiet
Linda Emanuelsson 0722-38 16 97

Thoren Business School
Jon Backlund Arab 073-748 10 05

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.