Nu inviger vi nya Storbron

På Söndag den 8 november klockan 13 klipper vi bandet och bron är öppen för trafik. Nya Storbron ger bättre framkomlighet för både gående, cyklister och biltrafik. Stråket under bron har blivit mer öppet, ljust och en tryggare passage. Bron är 18 meter bred med gång- och cykelväg på båda sidor samt två södergående körfält och ett norrgående, precis som den gamla bron.

- Det känns jättekul att äntligen öppna bron för trafik. Det blir bättre framkomlighet för alla trafikslag säger Stefan Näslund, projektledare på gatuavdelningen Sundsvalls kommun.

En en del arbeten med Storbron återstår fortfarande efter öppnandet för trafiken.

- Vid invigningstillfället kommer den nya Storbron fortfarande behöva kompletteras med en del saker som till exempel belysning längs sidoräcken, grindar till räckena, borttagning av domkrafter med mera. Anledningen till att vi öppnar bron nu och inte väntar till dessa saker är på plats är för att vi tycker att det är viktigt att biltrafik, gående och cyklister kan börja använda bron så fort som möjligt säger Stefan Näslund.

Projektet fortsätter nu med att rusta upp kajstråken på båda sidor uppströms. Väganslutningen Ågatan-Storgatan och återställningen av badhusparken återstår också. Hela projektet beräknas vara klart hösten 2021.

Kontakt

För frågor om Storbron: Stefan Näslund 070-343 51 82, stefan.naslund@sundsvall.se

För frågor om invigningen: Josefine Hagljung, 070-597 01 06, josefine.hagljung@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.