Plan- och utvecklingsutskottet (Plu)

Utskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten. Här hittar du årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll.

Senaste ärendelistan

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 – dåvarande samordningsutskottet

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott ansvarar för beredning av

 • övergripande samhällsplanering
 • infrastrukturfrågor
 • demokratiutveckling
 • livsmiljö och folkhälsa
 • trygghetsfrågor
 • sociala investeringar
 • taxor och avgifter som rör något av plan- och utvecklingsutskottets ansvarsområden.

Vill du veta mer?

Kontakt

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Niklas Säwén (S) Ordförande

Patrik Jansson Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 14 96

Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 21 03

Pär Hammarberg Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 13 04

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.