Mejla Sundsvalls kommun – myndighetsbrevlådor

När du skickar e-post till en av våra myndighetsbrevlådor sänder vi ditt mejl vidare till en tjänsteman som kan hantera ditt ärende.

Alla nämnder, med eventuellt tillhörande förvaltning, har en myndighetsbrevlåda. Vet du inte vilken förvaltning du ska vända dig till kan du mejla till sundsvalls.kommun@sundsvall.se. Då vidarebefordrar vi ditt meddelande till rätt förvaltning.

Behandling av personuppgifter

Myndighetsbrevlådor

För dig som vet vilken nämnd eller förvaltning du vill nå finns mejladresserna nedan.

Barn- och utbildningsförvaltningen

skolan@sundsvall.se

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

ian@sundsvall.se

Kommunstyrelsekontoret

kommunstyrelsen@sundsvall.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Lantmäterikontoret

lantmaterinamnden@sundsvall.se

Miljökontoret

miljonamnden@sundsvall.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

VON@sundsvall.se

Stadsbyggnadskontoret

stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Valnämnden

val@sundsvall.se

Överförmyndarkontoret

overformyndarnamnden@sundsvall.se

Övriga myndighetsbrevlådor

Kommunarkivet

kommunarkivet@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.