Mejla Sundsvalls kommun – myndighetsbrevlådor

När du skickar e-post till en av våra myndighetsbrevlådor, sänder vi ditt mejl vidare till en tjänsteman som kan hantera ditt ärende.

Varje nämnd, med eventuellt tillhörande förvaltning, har en myndighetsbrevlåda. Vet du inte vilken förvaltning du ska vända dig till? Då kan du mejla till sundsvalls.kommun@sundsvall.se, så vidarebefordrar vi ditt meddelande till rätt förvaltning.

För dig som vet vilken förvaltning du vill nå, så finns mejladresserna nedan.

Barn- och utbildning

skolan@sundsvall.se

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

navi@sundsvall.se

Koncernstaben

kommunstyrelsen@sundsvall.se

Via den här e-postadressen når du även personalnämnden.

Kultur & Fritid

kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Lantmäteriet

lantmaterinamnden@sundsvall.se

Miljökontoret

miljonamnden@sundsvall.se

Socialtjänsten

socialnamnden@sundsvall.se

Stadsbyggnadskontoret

stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Servicecenter

servicecenter@sundsvall.se

Överförmyndarkontoret

overformyndarnamnden@sundsvall.se

Övriga nämnder

Personalnämnden

kommunstyrelsen@sundsvall.se

Valnämnden

val@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.