Mejla Sundsvalls kommun – myndighetsbrevlådor

När du skickar e-post till en myndighetsbrevlåda tas det emot av en registrator och skickas eventuellt vidare till en tjänsteman som hanterar ditt ärende.

Alla nämnder, med eventuellt tillhörande förvaltning, har en myndighetsbrevlåda. Vet du inte vilken förvaltning du ska vända dig till kan du mejla till sundsvalls.kommun@sundsvall.se. Då vidarebefordrar vi ditt meddelande till rätt förvaltning.

Behandling av personuppgifter

Myndighetsbrevlådor och registratorer

För dig som vet vilken nämnd eller förvaltning du vill nå, finns mejladresserna till respektive förvaltnings myndighetsbrevlåda och därmed registrator nedan.

Barn- och utbildningsförvaltningen

skolan@sundsvall.se

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

ian@sundsvall.se

Kommunarkivet

kommunarkivet@sundsvall.se

Kommunstyrelsekontoret

kommunstyrelsen@sundsvall.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Lantmäterikontoret

lantmaterinamnden@sundsvall.se

Miljökontoret

miljonamnden@sundsvall.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

VON@sundsvall.se

Stadsbyggnadskontoret

stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Valnämnden

val@sundsvall.se

Överförmyndarkontoret

overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.