Kommunens krisberedskap

Vid en samhällsstörning eller vid förhöjd beredskap finns rutiner för hur den kommunala krisledningen inom Sundsvalls kommun ska arbeta.

Kommunens krisberedskap

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar vid en samhällsstörning. Det innebär att samverka med de aktörer som är involverade och att samordna information till medborgarna. Enligt lag har kommunen skyldighet att ha en god beredskap för kriser och samhällsstörningar. I krisledningsarbetet kan hela eller delar av kommunens verksamheter ingå, det beror på händelse.

Läs mer om krisberedskap i samhället på: Myndigheten för samhällsskydd och krisberedskap, MSB

Samverkan mellan Sundsvall och Timrå

Sundsvall och Timrå kommuner har ett gemensamt krishanteringsråd. Det underlättar samarbete och kommunikation med aktörer som har eller påverkar samhällsviktig verksamhet. I rådet ingår bland annat kommunerna, försvaret, räddningstjänst, regionen, statliga myndigheter, polisen, elbolag, försäkringsbolag, Svenska Kyrkan med flera.

Grundprinciper för krishantering i Sverige

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en samhällsstörning. Verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen, så långt det går. Verksamheten ska skötas på samma plats som under normala förhållanden, om det är möjligt. En samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Kontakt

Maria Lillieroth Trygghets- och säkerhetschef

073-256 37 87

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.