Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden nämnden ska ta upp.

Senaste ärendelistan

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 16 mars
 • 6 april  INSTÄLLT
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 16 november
 • 7 december

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den totala förvaltningen av Sundsvalls kommun, samt samordning av den politiska uppgiften. Den har också hand om kommunens långsiktiga utvecklingsmål och att kommunens nämnder och bolag arbetar mot de uppsatta målen. Kommunstyrelsen ska också utvärdera och prioritera målen och verksamheten.

Kommunstyrelsens förvaltning heter kommunstyrelsekontoret.

Kommunstyrelsens utskott
 

Kommunstyrelsen har fyra utskott som förbereder frågor som ska upp i kommunstyrelsen men även har rätt att fatta beslut i vissa frågor.

Kommunstyrelsens mål och resursplaner

Kommunstyrelsens reglemente hittar du under Kommunal författningssamling.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Kontakt

Peder Björk (S) Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i finans- och näringslivsutskottet

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 21 03

Patrik Jansson Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 14 96

Pär Hammarberg Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 13 04

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.