Kommunstyrelsekontoret

Kommunstyrelsekontoret kan sägas vara länken mellan den politiska styrningen och tjänstemannaorganisationen. Det är underställt kommunstyrelsen.

På kommunstyrelsekontoret arbetar tjänstemän med ledning, samordning och utveckling av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsekontoret samordnar arbetet mellan de olika förvaltningarna i övergripande frågor samt planerar och administrerar allmänna val och folkomröstningar. Inom kommunstyrelsekontoret finns verksamheterna koncernstaben, Drakfastigheter och Servicecenter.

Förvaltningschef

Kommundirektör (kommunchef): Åsa Bellander
e-post: asa.belander@sundsvall.se, telefon: 060-19 14 45.

Verksamhetschefer

Koncernstaben: Åsa Bellander
e-post: asa.belander@sundsvall.se, telefon: 060-19 14 45.

Ekonomidirektör (ekonomichef): Örjan Folkesson
e-post: orjan.folkesson@sundsvall.se, telefon: 060-19 13 86.

HR-direktör (personalchef): Karin Rystedt
e-post: karin.rystedt@sundsvall.se, telefon: 073-275 15 56

Kommunikationsdirektör (informationschef): Jenny Persson
e-post: jenny.persson@sundsvall.se, telefon:  070-191 61 78

IT-direktör (IT-chef): Marcus Matteby
e-post: marcus.matteby@sundsvall.se , telefon: 060-19 12 97

Samhällsutvecklingschef: Eva Carron
e-post: eva.carron@sundsvall.se, telefon: 070-190 67 45

Drakfastigheter: Erik Lundin
e-post: erik.lundin@sundsvall.se, telefon:073-270 21 01

Servicecenter: Magnus Fjell
e-post: magnus.fjell@sundsvall.se, telefon: 060-19 20 81.

Kontakt

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.