Kommunstyrelsekontoret

Kommunstyrelsekontoret arbetar bland annat med samordning, utveckling och uppföljning av den kommunala verksamheten på övergripande nivå.

På kommunstyrelsekontoret arbetar tjänstemän med ledning, samordning och utveckling av den kommunala verksamheten. Här finns viktiga funktioner inom hr, ekonomi, it och kommunikation.

Kommunstyrelsekontoret samordnar arbetet mellan de olika förvaltningarna i övergripande frågor samt planerar och administrerar allmänna val och folkomröstningar. Inom kommunstyrelsekontoret finns verksamheterna Drakfastigheter och Servicecenter.

Förvaltningschef

Kommundirektör (kommunchef): Jonas Walker
E-post: jonas.walker@sundsvall.se, telefon: 060-19 14 45.

Verksamhetschefer

Ekonomidirektör (ekonomichef): Örjan Folkesson
E-post: orjan.folkesson@sundsvall.se, telefon: 070-693 44 83.

HR-direktör (personalchef): Karin Rystedt
E-post: karin.rystedt@sundsvall.se, telefon: 073-275 15 56

Kommunikationsdirektör (informationschef): Jenny Persson
E-post: jenny.persson@sundsvall.se, telefon:  070-191 61 78

IT-direktör (IT-chef): Marcus Matteby
E-post: marcus.matteby@sundsvall.se, telefon: 060-19 12 97

Tillförordnad samhällsutvecklingschef: Leena Utterström
E-post: leena.utterstrom@sundsvall.se, telefon: 060-19 22 44

Tillförordnad Drakfastigheter: Magnus Karlsson
E-post: magnus.karlsson@sundsvall.se, telefon:073-270 30 16

Servicecenter: Magnus Fjell
E-post: magnus.fjell@sundsvall.se, telefon: 060-19 20 81.

Kontakt

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.