Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Når verksamheterna sina mål? Hur är vi jämfört med andra? Vad kan bli bättre? Undersökningar ger ett bra underlag för jämförelser och utveckling.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) jämför varje år flera av verksamheterna i landets kommuner. Syftet är framför allt att lära sig av andra och få uppslag till förbättringar och verksamhetsutveckling.

Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och regioner

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Sundsvalls kommun är sedan 2013 med i SKR-nätverket Kommunens kvalitet i korthet, där över 240 andra kommuner är med. Nätverket har valt ut 40 mått, som på översiktlig nivå visar resultat och effekter inom

  • barn och unga
  • stöd och omsorg
  • samhälle och miljö.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, Sveriges kommuner och regioner

Sundsvalls statistikdatabas

Sök bland olika ämnen och ta fram statistik efter egna önskemål. I statistikdatabasen kan du hämta dina egna tabeller och spara för eventuellt vidare bearbetning eller utskrift.

Sundsvalls statistikdatabas

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

Elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet svarar på Lupp-undersökningarna. Frågorna handlar om fritid, skola, politik, samhälle, inflytande, hälsa, arbete och framtid. Rapporterna tar upp ungdomars betydelse för en hållbar tillväxt.

Medborgarundersökning

Ungefär 1 200 Sundsvallsbor mellan 18 och 84 år svarar återkommande på frågor om Sundsvalls kommun som plats att bo och leva på, om kommunens olika verksamheter samt om inflytande och demokrati i Sundsvall. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB.

Varje kommun som deltar i undersökningen får en egen rapport med analyser. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och jämförelser med kommuner i olika storleksklasser.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Med över 5 000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Här finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.

Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. En del av statistiken finns ända ner på enhetsnivå.

Databasen är öppen för alla att använda eftersom ingen inloggning krävs.

Databasen Kolada

Kontakt

Karin Nyman Kvalitets- och utvecklingsstrateg

060-19 13 91

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.