Undersökningar och jämförelser

Når verksamheterna sina mål? Hur är vi jämfört med andra? Vad kan bli bättre? Undersökningar ger ett bra underlag för jämförelser och utveckling.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) jämför varje år flera av verksamheterna i landets kommuner. Syftet är framför allt att lära sig av andra och få uppslag till förbättringar och verksamhetsutveckling.

Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och regioner

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Sundsvalls kommun är sedan 2013 med i SKL-nätverket Kommunens kvalitet i korthet, där över 240 andra kommuner är med. Nätverket har valt ut 40 mått, som på översiktlig nivå visar resultat och effekter inom

  • tillgänglighet
  • trygghet
  • delaktighet och information
  • effektivitet
  • samhällsutveckling.

Kommunens kvalitet i korthet, Sveriges kommuner och regioner

Sundsvalls statistikdatabas

Sök bland olika ämnen och ta fram statistik efter egna önskemål. I statistikdatabasen kan du hämta dina egna tabeller och spara för eventuellt vidare bearbetning eller utskrift.

Sundsvalls statistikdatabas

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

Elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet svarar på Lupp-undersökningarna. Frågorna handlar om fritid, skola, politik, samhälle, inflytande, hälsa, arbete och framtid. Rapporterna tar upp ungdomars betydelse för en hållbar tillväxt.

Medborgarundersökning

Ungefär 1 200 Sundsvallsbor mellan 18 och 84 år svarar varje år på frågor om Sundsvalls kommun som plats att bo och leva på, om kommunens olika verksamheter samt om inflytande och demokrati i Sundsvall. Sundsvall har deltagit under de senaste tio åren. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB.

Varje kommun som deltar i undersökningen får en egen rapport med analyser. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och jämförelser med kommuner i olika storleksklasser.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3 000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Här finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter.

Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. En del av statistiken finns ända ner på enhetsnivå.

Databasen Kolada

Kontakt

Karin Nyman Kvalitets- och utvecklingsansvarig

060-19 13 91

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.