Fonder, stipendier och utmärkelser

Sundsvalls kommun delar ut stipendier och medel ur ett antal stiftelser som privatpersoner och föreningar kan söka pengar från.

Kommunen förvaltar 87 stiftelser med olika ändamål. En stiftelse har ett bestämt syfte till vad eller hur pengar ska användas och eventuellt placeras.

Här listas de stiftelser som privatpersoner och föreningar kan söka medel från. Därutöver finns stiftelser som har bestämda mottagare och som det därför inte är möjligt att söka medel från.

Allmännyttiga ändamål

 • Stiftelsen A P Hedbergs fond,
 • Stiftelsen Johan August och Maria Hedbergs fond,
 • Stiftelsen John af Sandebergs fond,
 • Stiftelsen L F Berns och M B Berns donationsfond,
 • Stiftelsen Magnus och Julia Arhusianders donationsfond,
 • Stiftelsen Makarna Altins fond,
 • Stiftelsen O Elmelins fond,
 • Stiftelsen Paul Näslanders fond.

Ändamål

Stiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” bör i så stor utsträckning som möjligt användas så att många kommunmedborgare kan ges möjlighet att ta del eller få nytta av de satsningar som bidrag från stiftelserna skapar. Ändamålet bör också vara värdebeständigt och långsiktigt.

Ansök

Föreningar och offentliga organisationer kan ansöka. Ansök senast 31 mars. Till ansökan ska ni bifoga dokument som beskriver de aktiviteter ni söker fondmedel för.
Ansök om medel ur stiftelse

Kontakt

E-post: sscredovisning@sundsvall.se

 • Stiftelsen Valentinska fonden.

Ändamål

För stadens eller vissa av dess anstalters förskönande.

Ansök

Föreningar och offentliga organisationer kan ansöka. Ansök senast 31 mars. Till ansökan ska ni bifoga dokument som beskriver de aktiviteter ni söker fondmedel för.
Ansök om medel ur stiftelse

Kontakt

E-post: sscredovisning@sundsvall.se

Behövande

Ändamål

Bostadsbidrag till fyra obemedlade döttrar eller änkor efter ämbets- eller tjänstemän, i första hand inom “ståndspersonklassen”, vilka vid dödstillfället tillhört Sundsvalls stad.

I andra hand kan medel delas ut till andra personer än de som tillhör “ståndspersonklassen”.

Ansök

Döttrar eller änkor efter ämbets- eller tjänstemän kan ansöka. Ansökan sker året om. Kom ihåg att bifoga underlag som visar att du uppfyller ändamålet för stiftelsen.
Ansök om medel ur stiftelse

Kontakt

E-post: sscredovisning@sundsvall.se

 • Stiftelsen Fruarnas barnbördshusfond,
 • Stiftelsen Inackorderingshemmets samfond,
 • Stiftelsen Justina Altins donation till inackorderingshem för barn och ungdom,
 • Stiftelsen M E Liedbergs räddningshemsfond,
 • Stiftelsen Severin och Malin Axells barnbördshusfond.

Ändamål

Till meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom i kommunen.

Ansök

Föreningar och offentliga organisationer kan ansöka. Ansök senast 31 mars. Till ansökan ska ni bifoga dokument som beskriver de aktiviteter ni söker fondmedel för.
Ansök om medel ur stiftelse

Kontakt

E-post: sscredovisning@sundsvall.se

Ändamål

Hyresbidrag till köpmansfruar, köpmansänkor, företagarfruar eller företagaränkor i Sundsvall.

Ansök

Köpmansfruar, köpmansänkor, företagarfruar och företagaränkor kan ansöka. Ansökan sker året om. Kom ihåg att bifoga underlag som visar att du uppfyller ändamålet för stiftelsen.
Ansök om medel ur stiftelse

Kontakt

E-post: sscredovisning@sundsvall.se

Ändamål

Bidrag från stiftelsen delas ut för aktiviteter och rekreation med syftet att få en ”guldkant i tillvaron”. Privatpersoner eller föreningar med sociala eller medicinska skäl kan ansöka.

Ansök

Till dessa tre fonder skickas en gemensam ansökan.

Det är två ansökningstillfällen per år: 1 april-15 maj och 1 oktober-15 november.

Kontakt

Stina Stenlund
Telefon: 060-19 26 63 måndag-torsdag 9.30-11.00
E-post: stina.stenlund@sundsvall.se

Cecilia Häggström
Telefon: 060-19 20 56 måndag-torsdag 9.30-11.00
E-post: cecilia.haggstrom@sundsvall.se

För äldre

Ändamål

Pensioner till ogifta tjänarinnor som innehaft tjänst i Sundsvalls stad i minst tio år och uppnått en ålder av femtiofem år.

Ansök

Ogifta tjänarinnor som innehaft tjänst i Sundsvalls stad i minst tio år och uppnått en ålder av femtiofem år kan ansöka. Ansökan sker året om. Kom ihåg att bifoga underlag som visar att du uppfyller ändamålet för stiftelsen.
Ansök om medel ur stiftelse

Kontakt

E-post: sscredovisning@sundsvall.se

Ansökan avser alla dessa fonder, trots att vissa av fonderna är specificerade mot ett specifikt geografiskt område som kommunen tar hänsyn till vid utdelningen. Det är en ansökningsperiod per år. 1 april-15 maj. Särskilda boenden och föreningar riktade mot trivsel för äldre kan ansöka.

 • Ansökningsblankett

Stiftelsen Augusta Gernands fond, Stiftelsen Lagerträdska fonden, Stiftelsen Carl G Åhlunds minnesfond, Stiftelsen Alnösundets Ångbåts AB fond, Stiftelsen Änkefru Justina Altins fond till pensionärer.

Ändamål

Underhållning och trivsel för pensionärer inom den slutna äldreomsorgen.

 

Stiftelsen Eugén Fröbergs julgåvefond.

Ändamål

Till julgåvor eller extra mat och dryck åt pensionärerna på Granlunda äldreboende.

 

Stiftelsen Hildur och Jonas Sahlins donationsfond.

Ändamål

Hälften av den tillgängliga fondavkastningen doneras till äldreomsorg i Stöde och andra halvan doneras till ändamål som gynnar äldreomsorg i hela Sundsvalls kommun.

Kontakt

Stina Stenlund
Telefon: 060-19 26 63 måndag-torsdag 9.30-11.00
E-post: stina.stenlund@sundsvall.se

Cecilia Häggström
Telefon: 060-19 20 56 måndag-torsdag 9.30-11.00
E-post: cecilia.haggstrom@sundsvall.se

Ideell föreningsverksamhet

Ändamål

Befrämja och stödja den ideella föreningsverksamhet som bedrivs eller kan komma att bedrivas inom det område som i dag geografiskt omfattas av Lidens församling.

Ansök

Föreningar inom området Lidens församling kan ansöka. Ansök senast 30 november.

Till ansökan ska bifogas föreningens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning och revisionsberättelse från senaste årsbokslutet.
Ansök om medel ur stiftelse

Kontakt

E-post: sscredovisning@sundsvall.se

Idrott

Till unga idrottare som är lovande eller som nått stora framgångar inom sin idrott.
Idrottsstipendium kan delas ut till enskild person som uppfyller följande:

 • Inte har uppnått högre ålder än 20 år under det år stipendiet delas ut
 • Är bosatt i Sundsvalls kommun
 • Stipendium kan också  delas ut till person uppvuxen i Sundsvall vars idrottsutövning har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydlig och indirekt inverkar positivt på Sundsvalls idrottsliv.

Stipendium till ledare för unga som genom sina ledarinsatser uppträtt föredömligt och som en god förebild för barn och ungdomar. Stipendium kan tilldelas enskild person som är verksam i en ideell förening i Sundsvalls kommun.

Nämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande, en utmärkelse till en ideell förening eller enskild person som på berömvärt sätt arbetar med idrott eller friluftsliv i Sundsvall.

Hedersomnämnande kan tilldelas:

 • Enskild person som är verksam i en ideell förening i Sundsvalls kommun
 • Ideell förening verksam i Sundsvalls kommun.

Stipendium, utmärkelse och hedersomnämnanden utdelas efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få stipendium, utmärkelse eller hedersomnämnande. Skicka in ditt förslag till stipendiat via vår e-tjänst nominera till stipendium och utmärkelse.
Vi behöver din nominering senast 30 september.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna i november och stipendierna delas ut i december. Ceremonin är ett öppet offentligt arrangemang. Vi kommer fotografera under utdelningen och bilderna kan komma att publiceras på exempelvis Sundsvalls kommuns hemsida och sociala medier. Vill du veta mer om hur Sundsvalls kommun hanterar dina personuppgifter kan du läsa på vår hemsida.

Nominera till stipendie eller utmärkelse

Integration, mångfald och socialt arbete

Integrations- och mångfaldsstipendium

Sundsvalls kommuns integrations- och mångfaldsstipendium uppgår till 10 000 kronor. Stipendiet kan tilldelas enskild person, organisation eller företag och ska uppmärksamma nytänkande och goda exempel i mångfaldsarbetet, samt inspirera ännu fler att arbeta för ett integrerat Sundsvall.

Du kan söka personligen, men du kan också lämna förslag på lämpliga kandidater. Stipendiemottagare ska vara bosatt i Sundsvalls kommun. Stipendiet är instiftat av kommunfullmäktige, och delas ut av Individ- och arbetsmarknadsnämnden.

Ansökningsperioden för stipendiet pågår under våren fram till mitten av april varje år och information kring stipendiet annonseras i dagspress. Det delas ut i samband med nationaldagen.

För mer information kontakta

Saleh Dirawi
Telefon: 060-19 12 48 eller 070-372 01 88
E-post: saleh.dirawi@sundsvall.se

Ansök om integrationsstipendium

Särskild utmärkelse för mångfald i arbetslivet

Sundsvalls kommun vill uppmärksamma bra och inspirerande mångfaldsarbete inom svenskt arbetsliv genom att synliggöra det praktiska mångfaldsarbetet, initiativen och det aktiva engagemang som bedrivs. Den särskilda utmärkelsen är ett erkännande och uppmärksammande av ett utmärkt och inspirerande mångfaldsarbete inom arbetslivet.

Utmärkelsen kan tilldelas en organisation, arbetsplats eller enskild person som på ett föredömligt sätt främjat mångfald i arbetslivet. Du kan söka personligen, men även lämna förslag på lämpliga kandidater. Mottagaren ska vara bosatt i Sundsvalls kommun. Individ- och arbetsmarknadsnämnden delar ut utmärkelsen, som instiftades av Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 2008.

Ansökningsperioden för stipendiet pågår under våren fram till mitten av april varje år och information kring stipendiet annonseras i dagspress. Det delas ut i samband med nationaldagen.

För mer information kontakta

Saleh Dirawi
Telefon: 060-19 12 48 eller 070-372 01 88
E-post: saleh.dirawi@sundsvall.se

Nominera till stipendie eller utmärkelse

Kultur

Stiftelsen Carl Frisendahls minne

Stipendiet kan sökas av ”en talangfull skulptör bördig från Västernorrlands län”.

Stipendier ur Carl Frisendahls minnesfond delas inte ut årligen, utan endast då avkastningen vuxit sig tillräckligt stor.

För mer information om Stiftelsen Carl Frisendahls minne kontakta Sundsvalls museum.

Kontaktuppgifter

Telefon: 060-19 10 00 (Sundsvalls kommun, växel)
E-post: sundsvalls.museum@sundsvall.se

Grafström-Sandqvistska fondens konststipendium

Stiftelsen delar årligen ut stipendier för högre utbildning eller fortbildning till konstnärer med tydlig anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län. Du ska antingen vara född/uppvuxen eller bosatt/mantalsskriven i området. Stipendiet kan sökas av konststuderande eller yrkesverksamma konstnärer oavsett ålder förutsatt att ovan angivna kriterier uppfylls.

Ansökan ska innehålla

 • CV
 • Beskrivning av anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län
 • Beskrivning av vad stipendiet avses användas till
 • Arbetsprover.

Kontaktperson

Daniel Eklund
Telefon: 060-19 18 02
E-post: daniel.eklund@sundsvall.se 

Stipendiaten ska efter ungefär ett år återrapportera till stiftelsen hur stipendiet använts. Denna rapport skickas till:

Grafström-Sandqvistska fonden
Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

För mer information om Grafström-Sandqvistska fondens konststipendium besök gsfonden.se.

Sista ansökningsdag för 2021 är den 27 augusti. Stipendiet delas ut under hösten 2021.

Ansök om kulturstipendium

Nominera till stipendie eller utmärkelse

Stiftelsen Hildur Larssons utbildningsfond

Du har möjlighet att få stipendiet för konstnärlig vidareutveckling om du har anknytning till Attmars församling i Sundsvalls kommun. Du som ansöker om stiftelsen ska dessutom ha en pågående utbildning eller planerar att utbilda dig till konstnär eller konsthantverkare, men har svårigheter att fullfölja din utbildning på grund av ekonomiska skäl.

Stipendier ur Hildur Larssons utbildningsfond delas inte ut årligen, utan endast då avkastningen vuxit sig tillräckligt stor.

För mer information om Hildur Larssons utbildningsfond kontakta Sundsvalls museum.

Kontaktuppgifter

Telefon: 060-19 10 00 (Sundsvalls kommun, växel)
E-post: sundsvalls.museum@sundsvall.se

Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendium för utbildning och stöd till främst unga, lovande förmågor inom kulturområdet.

 • Stipendium kan ges till enskild person som är bosatt i Sundsvall
 • Stipendium kan ges till person uppvuxen i Sundsvall vars kulturverksamhet har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydligt och direkt inverkar positivt på Sundsvalls kulturliv
 • Sti­pendi­um kan delas ut efter förslag från enskild person eller organisation
 • Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat
 • Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Ansök om kulturstipendium eller nominera

 • Vill du själv ansöka om kulturstipendium skickar du in din ansökan via e-tjänsten: Ansök om kulturstipendium. Ansökan ska innehålla beskrivning av anknytning till Sundsvall, CV och eventuella arbetsprover
 • Vill du nominera en person till kulturstipendium använder du e-tjänsten: Nominera till stipendie eller utmärkelse
 • Skicka in din ansökan eller nominera senast 30 september 2021.

Ansök om kulturstipendium

Nominera till stipendie eller utmärkelse

Hedersomnämnande

Kultur- och fritidsnämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande till en enskild person bosatt i Sundsvall eller ideell förening verksam i Sundsvall som på ett berömvärt sätt verkat inom kulturområdet i Sundsvall. Hedersomnämnande består av en symbolisk gåva.

 • Hedersomnämnande delas ut efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få hedersomnämnandet
 • Skicka in ditt förslag senast 30 september 2021.

Nominera till stipendie eller utmärkelse

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna i november. I december delas de ut. Ceremonin är ett öppet offentligt arrangemang. Vi fotograferar under utdelningen och bilderna kan komma att publiceras på exempelvis Sundsvalls kommuns webbplats och sociala medier.

Läs mer om hur Sundsvalls kommun hanterar dina personuppgifter på sundsvall.se/personuppgifter.

Lars Ahlin-stipendiet

Stipendiet utdelas vartannat år till författare vilkas verk har frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar anknytning till Sundsvallsområdet. Stipendiet kan även utdelas till stöd för forskning kring Lars Ahlins liv och diktning.

Förslag till stipendiat utses av en jury bestående av två medlemmar från Sundsvalls stadsbibliotek och två medlemmar från Lars Ahlin-sällskapet. Beslut om stipendiat fattas av kultur- och fritidsnämnden.

Priset

Prissumman är 50 000 kronor samt en medaljong utarbetad av Ulf Linde.

Kontaktperson

Ulf Johansson
Telefon: 060-19 18 46
E-post: ulf.lk.johansson@sundsvall.se

Sundsvalls stadsbibliotek
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Nominera till stipendie eller utmärkelse

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett eller flera stipendier från Stiftelsen Johan August och Maria Hedbergs fond till enskild person eller ideell förening som genom forskning och dokumentation ökar, bevarar och sprider kunskap om Sundsvalls kommuns lokala historia.

Ägnar du dig åt lokalhistoria och vill att andra ska kunna ta del av det, exempelvis genom litteratur, film, hemsida eller annan dokumentation så kan detta stipendium vara något för dig.

Stipendium för framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll:

 • ska användas som bidrag till kostnader i samband med studier eller forskning eller framställning av tryckt produkt eller digital media
 • kan inte tilldelas tidigare stipendiat.

Att tänka på

Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Kontakt

Lena Nygren
Telefon: 070-665 09 66
E-post: lena.nygren@sundsvall.se

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Ansök senast den 30 september 2021 via e-tjänst: Ansök om kulturstipendium.

Ansök om kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna i november. I december delas de ut. Ceremonin är ett öppet offentligt arrangemang. Vi fotograferar under utdelningen och bilderna kan komma att publiceras på exempelvis Sundsvalls kommuns webbplats och sociala medier.

Läs mer om hur Sundsvalls kommun hanterar dina personuppgifter på sundsvall.se/personuppgifter.

Utbildning

Sundsvalls kommun förvaltar ett flertal stiftelser med utbildning som ändamål. Avkastningen från stiftelsernas fonder går till stipendier för elever inom den kommunala skolan. Det är respektive skola som beslutar hur dessa pengar ska delas ut. En grund för att få ett stipendium kan exempelvis vara att eleven varit en god kamrat eller att eleven visat på god studiemotivation och kämparanda i skolarbetet.

I den kommunala gymnasieskolan delas det varje år ut stipendium till elever som utmärkt sig på ett berömvärt sätt. Inom Sundsvall gymnasieskola, Hedbergska och Västermalm finns en särskild stipendiekommitté som tillsammans utser kandidater för de olika stipendierna.

Stiftelser som barn- och utbildningsförvaltningen förvaltar

 • Stiftelsen Flickskolans samfond
 • Stiftelsen Siri Drakes minne och M Arhusianders samfond
 • Stiftelsen L P Anderssons fond
 • Stiftelsen Folkskolornas samfond
 • Stiftelsen Altinska skolans fond
 • Stiftelsen G P och Anna Braathens donationsfond
 • Stiftelsen Flickslöjdskolefonden
 • Stiftelsen Kristin och Georg Ångströms donationsfond
 • Stiftelsen Sundsvalls folkskolors premiefond
 • Stiftelsen Handelsskolornas samfond
 • Stiftelsen A G Dahlmans donationsfond
 • Stiftelsen Tekniska och Yrkesskolans samfond
 • Stiftelsen M Arhusianders donationsfond
 • Stiftelsen Jacob Östlunds minne
 • Stiftelsen Läroverkets och Realskolans samfond
 • Stiftelsen Anna och G P Braathens fond (idrottsfond)
 • Stiftelsen Friedrich Bünsows donation
 • Stiftelsen Fysikaliska fonden
 • Stiftelsen Lektor Noreliis stipendiefond
 • Stiftelsen Makarna Altins lärarfond
 • Stiftelsen Karin Brundells donationsfond
 • Stiftelsen Skolstyrelsens samfond
 • Stiftelsen Eugén Fröbergs stipendiefond nr 1
 • Stiftelsen Eugén Fröbergs stipendiefond nr 2
 • Syskonen Feinsteins stipendiestiftelse Sundsvall
 • Stiftelsen J A Sjöléns donation
 • Stiftelsen Tekla och Gregor Wikströms minne
 • Stiftelsen Erik Berggrens idrottsfond
 • Stiftelsen Edwalls, Rodlings, Walles och Åströms samfond
 • Stiftelsen Lektor G:son Blomquists minnesfond

För mer information

Kontakta Karin Björklund, barn- och utbildningsförvaltningen
skolan@sundsvall.se

Ändamål

Privatpersoner som studerar kan söka medel ur Stiftelsen A J Lindgrens minnesfond för bidrag till studier eller yrkesutbildningar. Detta avser exempelvis studielitteratur. Det avser inte boendekostnader eller uppehälle under studietiden.

Ansök

Det är två ansökningstillfällen per år: 1 april-15 maj och 1 oktober-15 november.

Kontakt

Stina Stenlund
Telefon: 060-19 26 63 måndag-torsdag 9.30-11.00
E-post: stina.stenlund@sundsvall.se

Cecilia Häggström
Telefon: 060-19 20 56 måndag-torsdag 9.30-11.00
E-post: cecilia.haggstrom@sundsvall.se

Ändamål

Stipendier för begåvade, i första hand ensamstående barn från det område av Sundsvalls kommun som tidigare utgjorde Sundsvalls stad, och som inte har möjlighet att få ekonomisk hjälp till utbildning och studier från anhöriga.

Ansök

Privatpersoner kan ansöka. Ansökan sker året om.

Kontakt

Stina Stenlund
Telefon: 060-19 26 63
E-post: stina.stenlund@sundsvall.se

Väg, trafik och miljö

Stipendiet delas ut årligen från Stiftelsen Johan August och Maria Hedbergs fond till en enskild person eller ideell förening som gjort föredömliga insatser för miljövården inom Sundsvalls kommun.

Stipendiet är på 15 000 kronor och uppmuntrar ideella insatser för miljön i Sundsvall. Till Miljöstipendiet kan du nominera en förening, en organisation, eller en privatperson som gjort en insats för att värna miljön i Sundsvalls kommun.

Nominera till stipendie eller utmärkelse

Fler sidor på sundsvall.se

Andra webbplatser

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.