PSI-data (öppna data)

Här hittar du information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande som öppna data från Sundsvalls kommun.

Direktadress till den här sidan är www.sundsvall.se/psidata. Se vår utvecklingsblogg för samtliga uppdateringar gällande öppna data från Sundsvalls kommunkoncern.

Här finns statistik om allt hushållsavfall som slängts inom Sundsvalls kommun inklusive vilket nyckelkodsområde som varje tömning skett inom.

Förklaring av data

Datat i filerna är sorterat på följande sätt:

  • Datum för tömning; Typ av fastighet; Typ av hushållsavfall; Nyckelkodsområde; Vikt (kilo)

De olika typerna av fastighet i datamängden betyder:

  • Villor = Hushållsavfall från villor.
  • Hyresfastighet = Hushållsavfall från flerfamiljshus (bostadsrätter, hyreshus).
  • Verksamhetsavfall = Hushållsavfall insamlat från olika typer av verksamheter / föreningar / företag.
  • Fritidshus = Hushållsavfall från fritidshus.

Kända brister i datamängd

De tömningar som har nyckelkodsområde “0” innebär att tömningen är gjord på en fastighet som inte går att matcha till ett nyckelkodsområde. Detta beror på hur ett avfallskärl är knytet till fastighet och fel rättas löpande i källdatat.

Den andra bristen gäller att vissa tömningar har 0 kilo eller till och med ett negativt värde. Detta beror på att mätutrustningen varit felande vid tömningstillfället.

 

API  (applikationsprogrammeringsgränssnitt)

Allt data om hushållsavfall går även att hämta både i JSON- och CSV-format via ett så kallat API. Du hittar all information om API inklusive exempel på hur det kan användas på Mitt Sundsvall, API-dokumentation.

Infografik

Projektet eKorren – hållbar framtid i Västernorrland, har tagit fram en serie av illustrationer baserat på denna datamängd för hushållsavfall, så kallad infografik.

Nyckelkodsområden, även kallat statistikområden, är geografiska områden som används för att dela in en kommun i områden. Nyckelkodsområden är en nationell standard men det är varje kommun som sätter sina områden. Nyckelkodsområden används exempelvis till att sortera statistik per område i kommunen.

I detta dataset hittar du en lista på alla nyckelkodsområden i nivå 1 och nivå 2, namn och identitet.

Filformat: CSV
Villkor: CCO, Creative Commons

Här kan du hitta de geografiska koordinaterna för nyckelkodsområdena i nivå 1 och nivå 2.

Förklaring av data

All data kommer i formatet GeoJSON (ett format för kodade geografiska datastrukturer) och koordinaterna är enligt standarden WGS84. Nedan följer en förklaring av dataegenskaperna i filerna:

{“type”:”Feature”,”geometry”:{“type”:”Polygon”,”coordinates”:[koordinat,koordinat]},”properties”:{“COUNT”:Antal nykoområden som är ihopslagna,”NYKO nivå”:”NYKO område id”}}

Nyko1_WGS84.json

Nyko2_WGS84.json

Filformat: GeoJSON
Villkor: CCO, Creative Commons

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel SCB Statistiska Centralbyrån, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från en kommuns demografi (befolkningsstatistik) till hur mycket olika tjänster kostar.

Nedan har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Sundsvalls kommuns utvecklingsblogg

Andra webbsidor

Öppna data, Sveriges Kommuner och Landsting

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.