Primärkarta

En primärkarta är en storskalig karta. Kartdetaljerna har hög noggrannhet, till exempel fastighetsgränser, häckar, staket, träd, gator med mera.

Beställning av primärkarta

Kontakta oss för beställning av primärkarta. Under hösten kommer du även att kunna beställa en karta med hjälp av en e-tjänst.

Typ och skala

Storskalig karta i digital och analog form i tätortsområden i skalområde 1:1000.

Primärkartans innehåll

Den digitala primärkartan omfattar alla tätortsområden i Sundsvalls kommun, ca
15 400 hektar.

Aktualitet

Kartbasen uppdateras kontinuerligt vad gäller exempelvis fastighetsgränser och byggnader som fått bygglov. Uppdateringen sker med hjälp av olika metoder till exempel flygfotografering (flyghöjd 800-2300m), inmätning på marken och digitalisering av äldre primärkarta.

Noggrannhet

0,1 – 2,0 m.

Användning

Kartan används som underlag för bland annat:

 • planering
 • byggande
 • projektering
 • redovisning
 • andra kartbaser

Vi levererar primärkartan efter dina behov

Primärkartan kan levereras:

 • i digital form, via e-post eller annat media
 • utritad på papper
 • över valfritt område
 • i valfri skala (rekommenderad skala; 1:100 – 1:2000)
 • med valfritt innehåll

Kontakt

Karin Gullmark Kartingenjör

060-19 13 10

Sundsvalls kommun
Lantmäterikontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.