Koordinatsystem

Sundsvalls kommun använder systemen, plansystem Sweref99 17 15 och höjdsystem RH 2000.

Viktigt att höjdsystem redovisas

Det är väldigt viktigt att vara uppmärksam på vilket höjdsystem som redovisas på det material man har. Skillnaden mellan systemen är c:a 950mm, alltså nära 1 meter.

Höjd över havet anges i ett höjdsystem. Höjdsystemet har en väl definierad nollpunkt och ett antal fixpunkter på marken, som är inmätta och höjdbestämda. RH 2000 har sitt nollplan lägre än tidigare system så höjdvärdet (z) på objektet får ett större värde.

Det ska framgå vilket höjdsystem man har på digitalt kartmaterial eller på analoga ritningar.

Höjdsystem, Lantmäteriet

Bakgrund om höjdsystem

I slutet av 1800-talet (1886-1905) gjordes den första landsomfattande precisionsavvägningen det vill säga höjdskillnaden mellan fixpunkter. Den utgick från en höjdpunkt på Riddarholmen i Stockholm, beräknades och slogs fast med benämningen RH00 (epok år 1900). Därefter har två rikstäckande precisionsavvägningar genomförts med utgångspunkten i Amsterdam. Den senare blev officiell 2005 och har benämningen RH2000.

Sundsvalls kommuns gamla system

Tidigare har man använt sig av två kända rikssytem RH00, RH70. Flera kommuner har använt egna kommunala höjdsystem med varierande kvalitet. Sundsvalls kommun har haft ett höjdsystem kallat Sundsvalls lokala höjdsystem. Det är ett system som kommer ifrån, och liknar, RH00. Definitionen på det är RH70-0,66m. Lantmäteriet rekommenderar nu kommunerna att byta till höjdsystem RH2000.

 

Kontakt

Torbjörn Wiberg Mätningsingenjör

060-19 13 60

Lantmäterikontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.