Parkeringsböter

Här kan du läsa mer om parkeringsböter och hur du går tillväga om du exempelvis vill överklaga.

Om du har parkerat fel och fått en gul lapp på fordonet så har du antingen fått en parkeringsanmärkning (om du parkerat fel på gatumark) eller en kontrollavgift (om du parkerat fel på kvartersmark).

Har någon annan parkerat din bil fel?

Fordonets ägare har ansvaret för att parkeringsanmärkningen eller kontrollavgiften blir betald. Om du inte ägde bilen när parkeringsanmärkningen eller kontrollavgiften utfärdades kontaktar du Bilregistret på telefon 0771-14 15 16.

  • Du har parkerat bilen trafikfarligt; antingen i och/eller för nära en korsning eller på en gång- och cykelbana.
  • Du har parkerat bilen där parkeringsförbud råder.
  • Du har inte betalat avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som nyttjats.
  • Du har ingen synlig biljett i vindrutan.
  • Du har inget giltigt parkeringstillstånd för en plats som är förhyrd eller där tillstånd erfordras.

Det är vid övervakningstillfället du ska kunna visa att du har rätt att parkera. Att i efterhand kunna visa upp betald biljett räcker inte vid ev. överklagan.

En parkeringsanmärkning får du om du parkerar fel på gatumark. Parkeringsanmärkningen ska betalas inom 8 dagar.

Överklaga felparkeringsavgift

Om du vill överklaga din parkeringsanmärkning kontaktar du Polisen. Det är polismyndigheten som handlägger överklagningsärenden för parkeringsanmärkningar. Du har rätt att överklaga en parkeringsanmärkning inom 6 månader. Parkeringsanmärkningen ska betalas i tid även om du ska överklaga.

Polisen
Telefon: 114 14
Besöksadress: Storgatan 37, Sundsvall

Om du kontaktar polisen skriftligen, kom då ihåg att skriva varför du tycker att parkeringsanmärkningen ska avskrivas. Du ska även skicka med eventuella handlingar som stärker dina argument. Glöm inte ärendenummer och fordonets registreringsnummer och fabrikat i brevet. Ärendenummret och vart du ska skicka din överklagan står på parkeringsanmärkningen.

Lag om felparkeringsavgift (SFS nr 1976:206)
Förordning om felparkeringsavgift (SFS nr 1976:1128)

Kontakta Transportstyrelsen om du har frågor om din parkeringsanmärkning. Pengar från parkeringsanmärkningsavgifterna går till Transportstyrelsen.

Avgiften för parkeringsanmärkning är olika stor beroende på vilken trafikregel du bryter mot:

Tabell 16 b. Felparkering Avgift
Stannat eller parkerat för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 1 200
Stannat eller parkerat på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 1 000
Stannat eller parkerat på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 1 000
Stannat eller parkerat inom område med förbud att stanna eller parkera 1 000
Stannat eller parkerat på plats med förbud att stanna eller parkera 1 000
Övriga överträdelsepunkter 800
Parkerat längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag (3 kap. 49 a §) 500
Parkerat utan att giltig p-biljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49. a §) 500
Parkerat utan att tiden på p-skiva eller motsvarande har ställts in (3 kap. 49. a §) 500
Parkerat på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 500
Parkerat längre än tillåten tid 500


Kontrollavgift får du om du parkerar fel på kvartersmark.

Kontakta den som har utfärdat din kontrollavgift om du har frågor. Det står på kontrollavgiften vem som har utfärdat den. Pengarna från kontrollavgifterna går till markägaren eller det företag markägaren anlitat.

Överklaga kontrollavgift

På kontrollavgiften (den gula lappen) står det vart man ska vända sig om man har invändningar mot kontrollavgiften.

Obetald kontrollavgift

Markägaren har rätt att ta ut en avgift, efter villkor som markägaren själv har beslutat. Om du inte betalar avgiften i tid, ska markägaren skicka en påminnelse till dig om när du senast måste betala avgiften.

Om du fortfarande inte har betalat avgiften när påminnelsetiden har gått ut, har markägaren rätt att inkassera avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Storleken på kontrollavgiften framgår av lagen (1984:318) om kontrollavgift.

Lagen (1984:318) om kontrollavgift 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.