Värmepump

Om du installerar värmepump, kan det påverka omgivningen. Därför måste du anmäla eller söka tillstånd hos miljökontoret.

Anläggningar upp till 10 MW

Anmälan/ansökan värmepump

Anmälan

Ska din anläggning ligga i ett område med kommunalt vatten skickar du in anmälningsblanketten samt situationsplan (karta över tomten där anläggningen markeras). Du får installera anläggningen när du fått en skriftlig bekräftelse från miljökontoret.

Ansökan

Om din anläggning ska ligga i närheten av dricksvattenbrunnar, inom skyddsområde för kommunalt vatten eller om du tänker göra en ytvattenanläggning ska du söka tillstånd.

Skicka in en ansökningsblankett, en kravlista (den får du från installatören) och en karta där du markerat var det finns enskilda vattentäkter inom 200 meter från din planerade anläggning. Du får börja installera värmepumpen när du fått skriftligt tillstånd från miljökontoret.

Tips inför planeringen

Ta reda på om det finns elledningar, telefonkablar, vatten- och avloppsledningar, cisterner, tunnlar, bergrum eller skyddsrum i närheten. Du behöver tillstånd från fastighetsägaren om du ska utnyttja annans mark- eller vattenområde.

Om du funderar på dimensionering och utformning kan du få hjälp av kommunens energirådgivning, telefon 060-19 12 77.

Större anläggningar

Kontakta miljökontoret om du vill installera en större anläggning, telefon 060-19 11 90.

Avgift

Miljökontoret tar ut en fast avgift på 930 kronor vid anmälan och 930 kronor per timme vid ansökan. Faktura kommer att skickas till dig när vi har behandlat ditt ärende.

 

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

16/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.