Värmepump

Om du installerar värmepump, kan det påverka omgivningen. Därför måste du anmäla till miljökontoret.

Anläggningar upp till 10 MW

Anmälan värmepump

Anmälan

Skicka in anmälningsblanketten samt situationsplan (karta över tomten där anläggningen markeras). Oftast sköter installatören det. Du får installera anläggningen när du fått en skriftlig bekräftelse från miljökontoret.

Tips inför planeringen

Ta reda på om det finns elledningar, telefonkablar, vatten- och avloppsledningar, cisterner, tunnlar, bergrum eller skyddsrum i närheten. Du behöver tillstånd från fastighetsägaren om du ska utnyttja annans mark- eller vattenområde.

Om du funderar på dimensionering och utformning kan du få hjälp av kommunens energirådgivning, telefon 060-19 12 77.

Större anläggningar

Kontakta miljökontoret om du vill installera en större anläggning, telefon 060-19 11 90.

Avgift

Miljökontoret tar ut en fast avgift på 1 060 kronor vid anmälan. Faktura kommer att skickas till dig när vi har behandlat ditt ärende.

Undvik miljösanktionsavgift

Den som inte gör en anmälan riskerar att behöva betala en miljösanktionsavgift till staten. Läs mer om miljösanktionsavgifter på Naturvårdsverkets webbplats.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.