Lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett lägenhetsregister. Kommunerna ansvarar för att lägenhetsregistret är aktuellt.

Alla medborgare är nu folkbokförda på lägenhet i stället för som tidigare på fastighet. Registret ska bland annat göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används bland annat som underlag för samhällsplanering och forskning.

Lägenheter i flerbostadshus ska ha ett nummer kopplat till adressen. Detta nummer tillsammans med adressen talar om var man är folkbokförd. Förslag till numrering lämnas av fastighetsägaren och beslutas sedan av kommunen.

Lägenhetsnummer behövs inte för de flesta småhus eller för flerbostadshus där varje lägenhet har en egen entré.

Ägare av flerbostadshus är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet.

Uppgifter lämnas in vid

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Rivning

Information om lägenhetsregistret på lantmäteriets webbplats.

Det går även att beställa ett utdrag från lägenhetsregistret hos oss. Ange fastighetsbeteckningen och adress vid förfrågan. Den görs via myndighetsbrevlådan Lantmäterinämnden.

Kommunen kommer, efter godkännande samt registrering av lägenhetsnumreringen, skicka ut en bekräftelse till fastighetsägaren när detta är gjort.

Anmälan om lägenhetsregistrering görs antingen via e-tjänsten Lägenhetsregistret eller att skicka in blanketten till myndighetspostlådan Lantmäterinämnden

Lägenhetsregistret

Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

.

 

 

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14
Under Covid-19 måste besök bokas via telefon eller e-post.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.