Tomgångskörning

Enligt regler i miljöbalken får du endast stå stilla med ditt motordrivna fordon med motorn igång på tomgångskörning i högst 1 minut.

Regler tomgångångskörning

Undantagsregler tomgångskörning

Det finns undantag för när du får stå stilla med ditt motordrivna fordon på tomgång:

  1. Om trafikförhållanden medför att du måste stanna med fordonet, i exempelvis en trafikkö.
  2. Om motorn hålls igång för att driva utrustning som krävs för att fordonet ska kunna användas för avsett ändamål.

Böter och tillsyn

Du kan straffas med böter om du kör på tomgångskörning över 1 minut. Det är polismyndigheten som bedriver tillsyn och utfärdar böter därför ska du vända dig till polisen om du har synpunkter på efterlevnad av förbudet mot tomgångskörning.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.