Buller och höga ljudnivåer

Har du funderingar eller problem med buller eller höga ljudnivåer? Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Olika typer av buller och höga ljudnivåer:

Tala med din granne om du tycker att hon/han spelar hög musik. Kanske är din granne inte medveten om problemet. Det bästa är om ni kan komma överens om tidpunkter då musiken inte stör. Går det inte, kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Om det bullrar från tvättstugan, ventilationen eller annan fast installation i huset ta i första hand kontakt med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. Kanske beror bullret på något tekniskt fel som lätt kan rättas till. Om du inte anser att du blir hjälpt av fastighetsägaren/styrelsen kan du kontakta oss på miljökontoret, för kontaktuppgifter se längst ner på sidan.

Om du blir störd av trafikbuller ska du i första hand kontakta den ansvarige väghållaren. Stadsbyggnadskontoret har ansvar för de kommunala vägarna och Trafikverket för det statliga vägnätet. Genomfartsleder tillhör ofta det statliga vägnätet. Tycker du att du blir störd av trafikbuller kan du ha rätt till bidrag för åtgärder.

Mer information hittar du här:

Det finns rekommendationer för hur hög ljudnivå det maximalt bör vara. Misstänker du att ljudnivån är skadligt hög i någon offentlig lokal kontakta verksamhetsutövaren. Du kan kontakta oss på miljökontoret om problemen fortsätter, kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Om någon verksamhet medför störande buller i ditt hem till exempel från industri eller restaurang, kontakta oss på miljökontoret, kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Anmäl störning

Om du vill ha hjälp av oss kan du göra en anmälan till oss, genom att fylla i denna blankett:

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.