Skidspår – aktuell spårstatus

Här håller du koll på när skidspåren preparerats i kommunen. Totalt har du 300 km på längden att se fram emot!

Vid Friluftscentrum Södra Berget preparerar vi både för skate och klassiskt, här läggs även konstsnö ut för att förlänga säsongen. Hela spårområdet på Södra Berget är avgiftsbelagt.

Webbkamera Friluftscentrum Södra Berget

Vind Söder 1.7 m/s
Temperatur -5.0 grader
Luftfuktighet 77.0 %
Senast uppdaterat 2018-03-20 01:22:00

Aktuell spårstatus

Senast uppdaterad:2018-03-20 01:20

Spår Spårad Längd Typ Belysning
Kanonspåret Igår 14:44 2400m Klassisk, Skate Ja
Motion 1 km blå Igår 14:44 900m Klassisk, Skate Ja
Motion 2 km Röd/vit Igår 10:10 1900m Klassisk, Skate Ja
Motion 2,5 km Röd Igår 14:44 2400m Klassisk, Skate Ja
Motion 5 km Gul Igår 14:44 4700m Klassisk, Skate Nej
Motion 7,5 Grön/vit Igår 11:58 7200m Klassisk, Skate Nej
Motion 10 km Grön Igår 11:58 10000m Klassisk, Skate Nej
Hotellslingan Igår 11:29 2800m Klassisk, Skate Ja
Elit 2,5 km Röd Igår 14:44 2500m Klassisk, Skate Nej
Elit 4 km Orange Igår 11:31 3900m Klassisk, Skate Nej
Elit 5 km Gul Igår 11:31 4900m Klassisk, Skate Nej
Elit 6 km Grön/vit Igår 13:58 6100m Klassisk, Skate Nej
Elit 15 km Igår 13:34 15400m Klassisk, Skate Nej
Transport Ängen - Hotellet Igår 11:05 700m Klassisk, Skate Ja
Sidsjöspåret Igår 10:08 3000m Klassisk Ja
Nackstaspåret 18/3 00:40 2500m Klassisk, Skate Ja
Sidsjö - LV5 - Södra Bergets slalombacke - Scoutstugan - Hotellslingan Igår 14:21 6000m Klassisk, Skate Ja
Blåkryssled Sidsjön Igår 10:14 2200m Klassisk, Skate Nej
Blåkryssled Lv5 Igår 14:35 1200m Klassisk, Skate Nej
Sidsjön-Fågelberget 14/3 11:48 3800m Klassisk Nej
Sidsjön-Svanäng-Kolsta-Sidsjön 16/3 11:08 13000m Klassisk Nej
NTO-korset - Fågelberget 14/3 11:22 3800m Klassisk Nej
Blåkryss-Fågelbergsspåret Ej spårad 1100m Klassisk Nej
Sidsjöliften-Backstugan Igår 10:24 400m Klassisk, Skate Nej
Skidlek kompisspår kort Igår 10:07 100m Klassisk, Skate Nej
Skidlek kompisspår mellan Igår 10:05 200m Klassisk, Skate Nej
Skidlek kompisspår långa Igår 10:07 700m Klassisk, Skate Nej
Montessori skolspår Igår 10:10 1000m Klassisk Nej

Belysning i spåren

Belysningen tänds 06.00 på morgon och släcks när det blir ljust.
Alla elljusspår i Norra och Södra spårsystemet är tända till 23.00.

Trafik- och trivselregler Södra Berget

Under vintern preparerar vi skidspåren för längdåkning, både klassiskt och skate. I samtliga spår gäller spåravgift.

Spåravgift gäller alla spår på Södra berget

 • Säsongskort kan lösas i Raststugan på Friluftscentrum Södra berget, som är öppen alla dagar 11-16, hos Visit Sundsvall, på Sportringen i Birsta, samt via föreningarna i skidalliansen.
 • Dagkort kan lösas i Raststugan på Ängen eller i kortautomat vid parkeringen.Spåravgiften går till att producera konstsnö och allmänt underhåll av spåren.

Hitta till Friluftscentrum

Du kan ta buss från Navet, busstider hittar du på Din Turs hemsida
Med bil så följer du skyltning Hotel Södra Berget från Bergsgatan, parkering vid stor skylt Friluftscentrum.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Trafik- och trivselregler Sidsjön

Spåret runt Sidsjön prepareras för klassisk åkning med dubbelspår samt promenad. Elljusspåret från Södra berget till Sidsjön samt Nackstaspåret prepareras för både klassiskt och skate. Övriga skidspår prepareras enbart för klassisk åkning.

Allmänt i skidspåren

Skidåkning och andra färdsätt

 • Elljusspåret från foten av Södra bergets slalombacke till Sidsjön, runt Sidsjön och vidare till Nacksta är även tillåtet för promenerande. Promenera i den släta skatedelen, avstå gärna vid blötväder eller när spåret är väldigt mjukt.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Under vintern genomför föreningar arrangemang i spårsystemet. Vi ber allmänheten att visa respekt för de tävlande genom att lämna företräde och välja andra spår än de som används för tävlingarna. Information om vilka spår som används vid de olika arrangemangen anslås i samband med respektive arrangemang.

2-4 februari        Sundsvall ski weekend
10 februari         Skidtävling
17-18 februari    Skidorienterings-SM
1-2 mars            Polishund-SM
14-15 mars        Brandkårs-SM (reservort)
17-18 mars        Sundsvalls ungdomsspel


Dagkort köper du i spårkortsautomaten placerad intill omklädnings- och duschbyggnaden vid parkeringen. (endast betalning med kort)
Dagkort och säsongskort köper du även i Raststugan vid Friluftscentrum och säsongskort kan du även köpa via Visit Sundsvall.
Säsongskort för medlem i någon av skidklubbarna köps hos respektive skidklubb.

Spåravgifter

Barn

0-7 år

Ungdom

8-19 år

Vuxen

från 20 år

Företag/

Fritidsklubb

Dagkort gratis 30 kr 30 kr
Säsongskort gratis 175 kr 350 kr
Säsongskort
medlem*
gratis 30 kr 200 kr

* Medlem i någon av de sju föreningar som är verksamma i kanonspåren

Avgiftsbelagda skidspår


Långspåret 15 km Svart/vit
Hotellslingan

Dusch och omklädning

1 st entré/engångskod   25 kr
5 st entré 100 kr
10 st entré 200 kr
Säsongskort 350 kr

1st entré/engångskod är lika med att du kommer in i dusch- och omklädnings-byggnaden före och efter aktivitet under samma dag.

Nyckelkortet fyller du på med önskade entréer och gäller under hela dygnet.
Engångskod köper du under Raststugans öppethållande, koden byts dagligen.

Raststugan

Öppet dagligen 11.00-16.00, här kan du fika och värma dig.
Raststugan vid Friluftscentrum

Aktuell spårstatus

Senast uppdaterad:2018-03-20 01:20

Spår Spårad Längd Typ Belysning
Ryggisspåret Igår 08:44 1900m Klassisk Ja
Hulispåret Igår 07:42 3500m Klassisk Ja
Bosvedjespåret Igår 09:40 2000m Klassisk Ja
Huli - Sticksjö - Ryggis Igår 08:27 3000m Klassisk Nej
Huli - Bosvedjan via åkerigrus Igår 10:06 3200m Klassisk Nej
Huli-Sjukhuset-Ryggis Igår 10:06 3200m Klassisk Nej
Huli-Klökan-Bosvedjan, Gul 16/3 13:26 6800m Klassisk Nej
Sjukhuset-Åkerigrus Igår 09:02 500m Klassisk Nej
Bergsåkers skolspår Igår 07:16 2100m Klassisk Nej
Sticksjö skolspår Igår 08:10 1000m Klassisk Nej
Bågevägen-Bosvedjespåret Igår 09:12 500m Klassisk Ja
Anslutning från Bågevägen mot Klökanspåret Igår 09:27 800m Klassisk Nej

Tyvärr gammal karta, vi hoppas kunna uppdatera kartan under våren.

Belysning i spåren

Belysningen tänds 06.00 på morgon och släcks när det blir ljust.
Alla elljusspår i Norra och Södra spårsystemet är tända till 23.00.

Trafik- och trivselregler Norra spårområdet

Ryggisspåret prepareras för klassisk åkning och promenad. Hulispåret och Bosvedjespåret prepareras för klassiskt och skate. Övriga skidspår prepareras enbart för klassisk åkning.

Skidåkning och andra färdsätt

 • Ryggisspåret, Hulispåret och Bosvedjespåret är tillåtna för promenad. Promenera i den släta skatedelen, avstå gärna vid blötväder eller när spåret är väldigt mjukt.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Det finns flera skidspår i kommunen som sköts av föreningslivet, aktuell spårstatus för dessa kan du finna via olika länkar här under.

Spår Spårinformation Total längd Belysning
Stöde Stöde IF Ja
Liden Indals-Lidens SK Ja
Indal Indals IF Ja
Kovland Kovlands IF Ja
Norrhassel Ja
Fiskdammen, Kvissleby Ja
Njurunda Njurunda SK Ja
Alnön Alnö SK  2,5 km Ja, 2,5 km
Skönviksberget Timrå friluftscentrum Ja
Stockvik Stockviks SF Ja
Matfors Matfors SK Ja
Lucksta Lucksta IF Ja
Klingstatjärnen Klingstabygdens IF 3 km Nej
Holm
Nedansjö Nedansjö IK Ja
Töva IF Strategen 10 km Ja, 6 km
Skönsberg Heffnersklubbans BK 2,5 km Ja, 2,5 km

Kontakt

Friluftscentrum Södra Berget Raststugan

060-658 35 20

Öppettider

Måndag-söndag 11.00-16.00

Fritidsinformation Information om din fritid

060-19 20 10

Kulturmagasinets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-18.00
Lördag-söndag 11.00-16.00

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.