Skidspår – aktuell spårstatus

Här håller du koll på när skidspåren preparerats i kommunen. Totalt har du 300 km på längden att se fram emot!

Webbkamera Friluftscentrum Södra berget

Vind Väster 4.2 m/s
Temperatur +1.4 grader
Luftfuktighet 70.0 %
Snödjup cm
Senast uppdaterat 2020-03-31 11:25:00

Vädret senaste veckan

Varierande snötillgång i spåren

Skidåkningen är fantastiskt fin just nu, men snötillgången varierar kraftigt mellan olika delar av spåret. Enstaka genomslag till marken förekommer även på Södra berget. Vid varje preparering flyttar vi snö för att fylla på där det saknas, men var uppmärksam framförallt i sol- och vindutsatta partier.

Hela spårområdet på Södra berget är avgiftsbelagt.

Senast uppdaterad:2020-03-31 11:25

Spår Spårad Längd Typ Belysning
Motion 1 km blå Kallaspåret Idag 02:43 779m Klassisk, Skate Ja
Motion 2 km Röd/grå Kallaspåret Idag 02:00 1900m Klassisk, Skate Ja
Motion 2,5 km Röd Idag 02:43 2400m Klassisk, Skate Ja
Motion 5 km Gul Igår 05:36 4700m Klassisk, Skate Nej
Motion 7,5 km Grön/vit 28/3 23:02 7200m Klassisk, Skate Nej
Motion 10 km Grön 28/3 23:02 10000m Klassisk, Skate Nej
Hotellslingan Idag 02:25 5000m Klassisk, Skate Ja
Elit 2 km Röd Igår 05:36 2000m Klassisk, Skate Nej
Elit 4 km Orange Idag 07:08 3600m Klassisk, Skate Nej
Blåkryssled fron Apelsi lunden fram till Smirnovbacken är tyvärr ej möjlig att preparera för tillfället. Tillgång till resterande delen av slingan via Genvägen.
Elit 5 km Gul Idag 07:08 5000m Klassisk, Skate Nej
Till gång till slingan via Genvägen. Smirnovbacken och Blåkryssled från Apelsinlunden är tyvärr inte möjlig att preparera i dagsläget.
Elit 6 km Grön/vit Idag 07:13 6100m Klassisk, Skate Nej
Tillgång till spåret via Genvägen. Smirnovbacken och Blåkryssled från Apelsinlunden är tyvärr inte möjlig att preparera i dags läget.
Elit 15 km 28/3 22:59 15000m Klassisk, Skate Nej
Transport Ängen - Hotellet Igår 23:42 700m Klassisk, Skate Ja
Sidsjöspåret Ej spårad 3000m Klassisk Ja
Nackstaspåret Ej spårad 2500m Klassisk, Skate Ja
Sidsjö - LV5 - Södra Bergets slalombacke - Scoutstugan - Södra berget Ej spårad 6000m Klassisk, Skate Ja
Blåkryssled Sidsjön-Södra Ej spårad 2200m Klassisk, Skate Nej
Blåkryssled Lv5 21/3 02:27 1200m Klassisk, Skate Nej
Sidsjön-Fågelbergsstugan Ej spårad 4000m Klassisk Nej
NTO-korset - Fågelbergsstugan Ej spårad 3800m Klassisk Nej
Sidsjöliften-Backstugan Ej spårad 400m Klassisk, Skate Nej
Sidsjön-Svanäng-Kolsta-Sidsjön Ej spårad 13000m Klassisk Nej
Blåkryss-Fågelbergsspåret Ej spårad 1100m Klassisk Nej
Skidlek kompisspår kort Ej spårad 100m Klassisk, Skate Nej
Skidlek kompisspår mellan Ej spårad 200m Klassisk, Skate Nej
Skidlek kompisspår långa Ej spårad 700m Klassisk, Skate Nej
Montessori skolspår Ej spårad 1000m Klassisk Nej

Belysning i spåren

Belysningen tänds 06.00 på morgon och släcks när det blir ljust.
Alla elljusspår i Norra och Södra spårsystemet är tända till 23.00.

Trafik- och trivselregler Södra berget

Under vintern preparerar vi skidspåren för längdåkning, både klassiskt och skate. I samtliga spår gäller spåravgift.

Spåravgift gäller alla spår på Södra berget

 • Säsongskort kan lösas i Raststugan på Friluftscentrum Södra berget, som är öppen alla dagar 11-16, Kulturmagasinet, på Sportringen i Birsta, samt via föreningarna i skidalliansen.
 • Dagkort kan lösas i Raststugan eller via swish, information finns vid parkeringen.Spåravgiften går till att producera konstsnö och allmänt underhåll av spåren.

Hitta till Friluftscentrum

Du kan ta buss från Navet, busstider hittar du på Din Turs hemsida
Med bil så följer du skyltning Hotel Södra berget från Bergsgatan, parkering vid stor skylt Friluftscentrum.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Trafik- och trivselregler Sidsjön

Spåret runt Sidsjön prepareras för klassisk åkning med dubbelspår samt promenad. Elljusspåret från Södra berget till Sidsjön samt Nackstaspåret prepareras för både klassiskt och skate. Övriga skidspår prepareras enbart för klassisk åkning.

Allmänt i skidspåren

Skidåkning och andra färdsätt

 • Elljusspåret från foten av Södra bergets slalombacke till Sidsjön, runt Sidsjön och vidare till Nacksta är även tillåtet för promenerande. Promenera i den släta skatedelen, avstå gärna vid blötväder eller när spåret är väldigt mjukt.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Datum Klockan Evenemang Arrangör
14-15 mars      – Sundsvalls ungdomsspel, ungdomstävling

 


Så köper du spårkort

 • Dagkort kan du köpa via swish, QR-koder finns anslaget vid Friluftscentrum
 • Dagkort och säsongskort kan du köpa i Raststugan vid Friluftscentrum.
 • Säsongskort kan du även köpa via Kulturmagasinet.
 • Säsongskort för medlem kan du köpa hos respektive skidklubb.

Spåravgifter

Barn

0-7 år

Ungdom

8-19 år

Vuxen

från 20 år

Dagkort gratis 30 kr 30 kr
Säsongskort gratis 175 kr 350 kr
Säsongskort
medlem*
gratis 30 kr 200 kr

* Medlem i någon av de sju föreningar som är verksamma i kanonspåren

Avgiftsbelagda skidspår


Långspåret 15 km Svart/vit
Hotellslingan

Dusch och omklädning

1 st entré/engångskod   25 kr
5 st entré 100 kr
10 st entré 200 kr
Säsongskort 350 kr

1st entré/engångskod är lika med att du kommer in i dusch- och omklädnings-byggnaden före och efter aktivitet under samma dag.

Nyckelkortet fyller du på med önskade entréer och gäller under hela dygnet.
Engångskod köper du under Raststugans öppethållande, koden byts dagligen.

Raststugan

Öppet dagligen 11.00-16.00, här kan du fika och värma dig.
Raststugan vid Friluftscentrum

Aktuell spårstatus

Senast uppdaterad:2020-03-31 11:25

Spår Spårad Längd Typ Belysning
Ryggisspåret Ej spårad 1900m Klassisk Ja
Hulispåret Ej spårad 4300m Klassisk Ja
Bosvedjespåret Ej spårad 2000m Klassisk Ja
Huli - Sticksjö - Ryggis Ej spårad 3000m Klassisk Nej
Huli - Bosvedjan via åkerigrus Ej spårad 3200m Klassisk Nej
Huli-Sjukhuset-Ryggis Ej spårad 3200m Klassisk Nej
Huli-Klökan-Bosvedjan, Gul Ej spårad 6800m Klassisk Nej
Sjukhuset-Åkerigrus Ej spårad 500m Klassisk Nej
Bergsåkers skolspår Ej spårad 2100m Klassisk Nej
Sticksjö skolspår Ej spårad 1000m Klassisk Nej
Bågevägen-Bosvedjespåret Ej spårad 500m Klassisk Ja

Tyvärr gammal karta, vi hoppas kunna uppdatera kartan under våren.

Belysning i spåren

Belysningen tänds 06.00 på morgon och släcks när det blir ljust.
Alla elljusspår i Norra och Södra spårsystemet är tända till 23.00.

Trafik- och trivselregler Norra spårområdet

Ryggisspåret prepareras för klassisk åkning och promenad. Hulispåret och Bosvedjespåret prepareras för klassiskt och skate. Övriga skidspår prepareras enbart för klassisk åkning.

Skidåkning och andra färdsätt

 • Ryggisspåret, Hulispåret och Bosvedjespåret är tillåtna för promenad. Promenera i den släta skatedelen, avstå gärna vid blötväder eller när spåret är väldigt mjukt.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Det finns flera skidspår i kommunen som sköts av föreningslivet, aktuell spårstatus för dessa kan du finna via olika länkar här under eller via skidspår.se

Spår Spårinformation Total längd Belysning
Alnön Alnö SK 2,5 km 2,5 km
Birsta Birsta SK 2,5 km 2,5 km
Gudmundstjärn Gudmundstjärn 4,5 km      –
Hassel Hassel elljusspår 2, 5 km 2,5 km
Holm Holmvallen 8,0 km 2,5 km
Indal Indals IF 2,5 km 2,5 km
Kovland, Ånäsvallen Kovlands IF 5,5 km 5,5 km
Klippstugan-Huli-Timmervägen Kovlands Skoterklubb 23 km      –
Klingsta Klingstabygdens IF 4,0 km      –
Kvissleby, Fiskdammen Fiskdammen 4,0 km 1,3 km
Liden Indals-Lidens SK 2,5 km 2,5 km
Lucksta Lucksta IF 10 km 5,0 km
Matfors Matfors SK 10,5 km 10 km
Nedansjö Nedansjö IK 2,8 km 2,8 km
Njurundabommen Njurunda SK 4,0 km 4,0 km
Ovansjö, Njurunda Ovansjöspåret 22 km      –
Skönviksberget Timrå friluftscentrum Ja
Sundsvalls golfbana Sundsvalls GK 5,0 km      –
Stockvik Stockviks SF 5,0 km 5,0 km
Stöde Stöde IF 5,5 km 2,0 km
Svartvik Hemmanet Svartvik 2,4 km 2,4 km
Skönsberg Heffnersklubbans BK 2,35 km 2,35 km
Töva skidstadion IF Strategen 10 km 4,5 km

Prioritetsordning för hur vi sköter de kommunala skidspåren

 1. Konstsnöspåret på Södra berget
 2. Sidsjöspåret, Sidsjö skidlek och Ryggisspåret
 3. Övriga elljusspår
 4. Motionsspår och elitspår på Södra berget
 5. Övriga dagspår och skolspår

Prioriteringen påverkas av väderlek, arrangemang och snöförhållanden.

Planeringen justeras därför löpande utifrån rådande förutsättningar. Här några exempel på vanliga orsaker till att prioritetsordningen ändras.

 • Snötillgången på Södra berget är tillräcklig, men inte nedanför berget eller på norra sidan. Varje vinter har vi mer snö på höjderna, och vid nollgradigt väder kan det innebära stora snömängder på Södra berget och regn nedanför berget.
 • Snön är tillräckligt torr på Södra berget, men inte nedanför berget eller på norra sidan. Det är olämpligt att preparera spåren vid alltför blöt snö. Det kan göra att spåren blir väldigt isiga och svårskötta under en längre period. Då väntar vi oftast tills det torkat upp/frusit ihop innan vi återupptar prepareringen igen.
 • Vi har arrangemang som vi prioriterar skötseln inför.
 • Omgivande skog påverkar starkt hur snabbt vi kan dra spår, då ungskog lägger sig i spårgatorna vid kraftiga snöfall, medan gammal skog gör att mindre snö når marken.
 • Spåren genom Granloholm passerar många gångvägar och kräver vissa år stora skottningsinsatser för att ta sig över plogvallarna.

Tre anställda arbetar vintertid med skötseln av spåren.

Under vardagarna arbetar en person på södra sidan och en på norra. Natt mot lördag och natt mot söndag spårar en person Södra spårområdet. Den tredje assisterar där det behövs under tisdag-fredag. De har även andra arbetsuppgifter som att sköta produktionen av konstsnö, skötsel av rastplatser, informationstavlor med mera. Vi har totalt 12 mil kommunalt skötta skidspår runt Sundsvalls tätort. Vid gynnsamma väderförhållanden och inga andra arbetsuppgifter för spårskötarna kan vi preparera alla spår på två arbetsdagar. Vid kraftiga snöfall, isiga förhållanden, eller andra problem, kan lätt tiden dubblas, eller tredubblas.
På södra sidan har vi en spårmaskin (pistmaskin), en sexhjuling och en fyrhjuling med band för att sköta spåren. På norra sidan har vi en fyrhjuling med band, samt fraktar dit ytterligare fyrhjuling/sexhjuling vid behov.

Kontakt

Friluftscentrum Södra Berget Raststugan

060-658 35 20

Öppettider

Måndag-söndag 11.00-16.00

Fritidsinformation Information om din fritid

060-19 20 10

Adress: Kommunhusets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?