Sundsvalls kommun förlänger insatser för att stötta det lokala näringslivet

Nu förlänger Sundsvalls kommun det kraftfulla åtgärdspaket som togs fram under 2020 för att fortsätta stötta det lokala näringslivet.

Solnedgång över Sundsvall.

Foto: Evelina Ytterbom

Fortsatt längre tidsfrist för utsatta branscher att betala fakturor – och fortsatt avgiftsfritt för torghandel och utomhushandel. Det är några exempel på Sundsvalls kommuns insatser för att stötta det lokala näringslivet.

Sundsvalls kommun förlänger nu det åtgärdspaket som tagits fram för att stötta det lokala näringslivet under pågående pandemi.

– Vi ger Sundsvalls krögare och handlare ekonomiska möjligheter att fortsätta idka handel på ett coronasäkert sätt, säger Bodil Hansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Åtgärdspaketet gäller bland annat fortsatt avgiftsfritt för torghandel och slopade avgifter för uteserveringar. Tillsynsavgifter för tillstånd, där bland annat tobakstillstånd ingår, skjuts fram till hösten för att ytterligare underlätta för den lokala handeln.

Kommunen skjuter även fram kostnaden för årsavgifter för livsmedelskontroll för omkring 500 restauranger, kaféer, pizzerior, livsmedelsbutiker, gatukök och tillverkare till hösten. Sedan tidigare har den årliga avgiften för 2020-års livsmedelskontroller redan återbetalats till näringslivet.

Kommunen ska även utreda vilka av de branscher som har årliga tillsynsavgifter enligt miljöbalken som är särskilt utsatt för pandemins konsekvenser. Utredningen ska visa på vilka branscher som bör få uppskjutna årsfakturor.

Sedan tidigare har Sundsvalls kommun också återbetalat de avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen som fakturerats under 2020. Kommunen ska även återbetala de tillsynsavgifter som fakturerats under fjolåret, såväl fasta avgifter som rörliga. Detta avser både permanenta och tillfälliga tillstånd som prövats enligt alkohollagen under 2020 för att underlätta den utsatta näringen.

Sundsvalls kommuns förvaltningar underlättar med mindre kostnader för tillsyn men även de kommunala bolagen fortsätter snabba på investeringstakten.

– Vi har genom att förlänga detta åtgärdspaket gått igenom de verktyg som hela kommunkoncernen kan använda för att underlätta för Sundsvalls näringsliv. Ett klart kraftfullt åtgärdspaket för våra företagare, säger Alicja Kapica (M), oppositionsråd.

Förslaget om att förstärka det kraftfulla åtgärdspaketet gäller fram till och med sommaren.

Några ytterligare åtgärder från de kommunala bolagen:

  • Skifu erbjuder möjlighet att få anstånd med lokalhyra samt att lägga upp avbetalningsplaner.
  • Mitthem fortsätter ställa om inplanerade jobb som inte går att utföra på grund av rådande pandemi till andra ofta utvändiga jobb.

Mer läsning:

15 miljoner kronor i statsbidrag till Vuxenutbildningen skapar nya arbetstillfällen

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.