Sundsvalls kommun släpper stort paket för att stötta det lokala näringslivet

Sundsvalls kommun presenterar nu fler kraftfulla insatser för att stötta det lokala näringslivet.

Bild över Esplanaden.

Sundsvalls kommun förstärker nu det åtgärdspaket som tagits fram för att stötta det lokala näringslivet. Foto: Evelina Ytterbom

En jultallrik till kommunens medarbetare levererad av Sundsvalls krögare. Återbetalning av ett flertal olika årsavgifter och längre tid för utsatta branscher att betala fakturor – och fortsatt avgiftsfritt för torghandel och utomhushandel. Det är några exempel på Sundsvalls kommuns insatser för att stötta det lokala näringslivet.

Sundsvalls kommun förstärker nu det åtgärdspaket som tagits fram för att stötta det lokala näringslivet under pågående pandemi.
Först ut är möjligheten för chefer att beställa en tallrik med kallskuret från någon av Sundsvalls krögare.

– Vi ger Sundsvalls krögare möjlighet att komponera en jultallrik som cheferna sedan kan välja att beställa till sina medarbetare. Med 8 000 anställda så handlar det potentiellt om en miljon kronor till Sundsvalls restauranger och kaféer som har drabbats hårt under pandemin, säger Bodil Hansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunen bjuder även på livsmedelskontrollen för omkring 500 restauranger, kaféer, pizzerior, gatukök och tillverkare. Det handlar om den årliga avgiften för innevarande års livsmedelskontroll som nu återbetalas till näringslivet.

Sundsvalls kommun kommer också att återbetala de avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen som fakturerats under 2020. Kommunen ska även återbetala de tillsynsavgifter som fakturerats under året, såväl fasta avgifter som rörliga. Detta avser både permanenta och tillfälliga tillstånd som prövats enligt alkohollagen under 2020 för att underlätta den utsatta näringen.

Tillsammans med Stadsutveckling i Sundsvall AB tittar Stadsbyggnadskontoret även över möjligheten att underlätta för en coronasäkrare julhandel i Stenstan, med till exempel ”Click and pick up”, vilket innebär någon form av utlämningsplatser för förbeställda varor.

– Vi har genom detta förslag gått igenom de verktyg som hela kommunkoncernen kan använda för att underlätta för Sundsvalls näringsliv. Vi ser till att förvaltningarna underlättar med mindre kostnader för tillsyn, men även våra kommunala bolag snabbar på investeringstakten och lägger ut arbetsuppgifter externt. Ett klart kraftfullt åtgärdspaket för våra företagare, säger Alicja Kapica (M), oppositionsråd.

Några ytterligare åtgärder från de kommunala bolagen:

• Skifu erbjuder möjlighet att få anstånd med lokalhyra samt att lägga upp avbetalningsplaner.
• Mitthem fortsätter ställa om inplanerade jobb som inte går att utföra på grund av rådande pandemi till andra ofta utvändiga jobb.
• Sundsvall elnät ökar sina elnätsinvesteringar för att på det sättet gynna konsult och entreprenadbranschen.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.