Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården är den medicinska insatsen i elevhälsan. Den omfattar alla elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare och de arbetar med

  • hälsosamtal
  • hälsoundersökningar
  • vaccinationer
  • mottagningsverksamhet
  • medicinska utredningar och information i hälsofrågor

Hälsoarbete

Hälsoarbetet sker i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, skolans personal och övrig elevhälsopersonal.

Vi ska verka för att eleverna har en god arbetsmiljö och att de trivs i sin skola. Skolhälsovården ska göra eleverna uppmärksamma på olika livsstilsrelaterade hälsorisker på individ- och gruppnivå. Skolsköterska och skolläkare arbetar för att främja hälsa hos alla elever, men har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd i skolan.

Vårt mål är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa. Vi stödjer eleverna  i deras utveckling mot utbildningens mål och verkar för sunda levnadsvanor.

På varje skola finns det en skolsköterska. Du kan gå dit när som helst när mottagningen på din skola är öppen. Skolläkare har regelbundet mottagning på varje skolan och kontakt förmedlas via skolsköterska.

Adresser till skolsköterskor i grundskolan

Alnö-Ljustadalens skolområde

Uslands Skola
Gångvikens skola

Marie Nyman marie.nyman@sundsvall.se
060-19 49 41, 070-398 14 68
Sundsvalls kommun 85185 Sundsvall

Ljustadalens skola

Evalisa Gillow eva-lisa.gillow@sundsvall.se
060-19 25 70, 070-601 25 61
Söndagsv 6 Sundsvalls kommun Ljustadalens skola 851 85 Sundsvall

Vibackeskolan

Helen Grandin helen.grandin@sundsvall.se
060-19 49 12, 070-365 19 99
Sundsvalls kommun 85185 Sundsvall

Ankarsviks skola
Kyrkskolan
Vibackeskolan

Ingela Nordström-Mukka ingela.mukka@sundsvall.se
070-190 43 49
Ankarsviks skola Korvettv 24 Box 44 865 21 Alnö
Kyrkskolan Alnöv 74  Box 44  865 21 Alnö
Vibackeskolan Sundsvalls kommun 85185 Sundsvall

Haga skolområde

Bosvedjeskolan
Norrbackaskolan

Chatarina Graneheim chatarina.graneheim@sundsvall.se
060-658 38 23, 070-308 97 74
Bosvedjeskolan Bäckebov 14  856 52 Sundsvall
Norrbackaskolan Baldersv 70  856 40 Sundsvall

Hagaskolan

Marita Hammarberg marita.hammarberg@sundsvall.se
060-19 27 06, 070-191 80 88
Hagaskolan  Geijergatan 2-4 856 43 Sundsvall

Margareta Järlehag margareta.jarlehag@sundsvall.se
060-19 24 74,070-190 78 77
Hagaskolan  Geijergatan 2-4 856 43 Sundsvall

Hellbergsskolan
Granloholms skola

Anna-Lena Jonsson annalena.jonsson@sundsvall.se
060-658 37 47,060-658 30 03,072-147 12 95
Hellbergsskolan  Vasagatan 12  850 09 Sundsvall
Granloholms skola  Västeråsgatan 5-9  85731 Sundsvall

Höglunda Montessori skolområde

Höglundaskolan

Lena Schaerström lena.schaerstrom@sundsvall.se
060-19 89 05
Höglundaskolan Parkgatan 17 852 38 Sundsvall

Södermalms skola

Ann-Catrine Ottosson ann-catrine.ottosson@sundsvall.se
060-658 37 04, 070-191 05 23
Södermalms skola Neptuniegatan 13 851 85 Sundsvall

Skönsmons skola
Allsta skola

Anna-Stina Larsson anna-stina.larsson@skola.sundsvall.se
060-658 30 35, 073-2709317
Skönsmons skola Östra radiogatan 6 854 61 Sundsvall
Allsta skola  Allsta 403  855 90 Sundsvall

St:Olofsskolan

Inger Liljekvist inger.liljeqvist@sundsvall.se
060-658 32 08
070-327 35 35
St:Olofsskolan Bergsgatan 93 85353 Sundsvall

Sundsvalls Montessoriskola

Marie Hübenette marie.hubenette@sundsvall.se
060-199712
Sundsvalls Montessoriskola Paviljonvägen 15 A 852 34 Sundvall

Njurunda skolområde

Nivrenaskolan

Ingela Spjuth ingela.spjuth@skola.sundsvall.se
060-19 49 63,070-180 70 12
Nivrenaskolan  Skolgatan 5 862 31 Kvissleby

Solede skola
Alens särskola
Kyrkmons skola

Helena Mattsson helena.mattsson@sundsvall.se
073-275 32 50
Solede skola  Karlavägen 4 862 32 Kvissleby
Alens särskola
Kyrkmons skola

Kyrkmons skola

Ulrika Öhman ulrika.ohman@skola.sundsvall.se
060-658 52 05,073-275 22 70
Kyrkmons skola  Njurundavägen 65-67 862 02 Njurunda

Bredsands skola
Essviks skola

Liselott Wasman liselott.wasman@sundsvall.se
070-647 14 52
Bredsands skola Tallvägen 1 854 66 Sundsvall
Essviks skola  Mistelvägen 4 862 34 Kvissleby

Bergsåkers/Lidens skolområde

Högoms skola
Vallens skola

Katarina Martinsson katarina.martinsson@skola.sundsvall.se
060-658 37 61,060-658 30 54,070-626 00 65
Högoms skola Ättehögsvägen 27 857 41 Sundsvall
Vallens skola Ånäsvägen 18 860 25 Kovland

Bergsåkers skola

Lena Norell lena.norell@sundsvall.se
060-19 23 43
Bergsåkers skola Härmstavägen 2 Box 1234 850 12 Sundsvall

Lidens skola
Österro skola

Susanne Hassel susanne.hassel@sundsvall.se
060-658 33 04, 070-663 79 58
Lidens skola Husåsvägen 15 86041 Liden
Österro skola Dressyrvägen 15 A 857 52 Sundsvall

Sticksjö skola
Stige skola

Christina Nyman Lindqvist christina.nyman.lindqvist@sundsvall.se
060-658 32 23,070-190 47 57
Sticksjö skola Varbergsvägen 8-12 85732 Sundsvall
Stige skola  Björkallen 32 86040 Indal

Matfors/Stöde skolområde

Matfors skola

Ulrika Sundin ulrika.a.sundin@sundsvall.se
060-19 28 57, 070-296 28 00
Matfors skola Skölevägen Box 2 864 21 Matfors

Matfors skola
Lucksta skola

Kristina Rydin Skölving kristina.rydin.skolving@sundsvall.se
060-19 28 80,070-269 15 00
Matfors skola Skölevägen Box 2 864 21 Matfors
Lucksta skola Kullenvägen 17-19 864 92 Matfors

Stöde skola

Cecilia Holmlund Cecilia.holmlund@sundsvall.se
060-658 33 27,070-388 61 17
Stöde skola Gräfte 305 860 13 Stöde

Runsviks skola

Margareta Järlehag margareta.jarlehag@sundsvall.se
060-19 24 74,070-190 78 77
Runsviks skola Fornminnesvägen 21 864 21 Matfors

Verksamhetschef Ulrika Öhrling Nilsson

ulrika.ohrling-nilsson@sundsvall.se

060-19 49 87, 073-275 16 88

Hörsel, PMO och HLR ansvarig skolsköterska Elisabet Berkö

elisabet.berko@sundsvall.se

073-270 73 78

Skolläkare

Kerstin Rydeman

kerstin.rydeman@sundsvall.se

070-101 45 67

Jenny Hoffman Juhlin

jenny.hoffman.juhlin@sundsvall.se

070-180 73 06

Anna Jursyk

Anna.jurzyk@sundsvall.se

073-280 71 57

Malin Holmström Rising

malin.holmstrom-rising@sundsvall.se
Malin.Rising-Holmstrom@miun.se

070-640 47 91

Fler sidor på Sundsvall.se

Likabehandling

Barn,- elevhälsa och skolutveckling

 

Kontakt

Ulrika Öhrling Nilsson Verksamhetschef, Skolhälsovården

060-19 49 87

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.