Våra yrkesutbildningar

Hos oss på vuxenutbildningen i Sundsvall så kan du hitta flera olika yrkesutbildningar som leder till jobb.

Studieort: Sundsvall.

Anordnare: Yrkesakademin i Vuxenutbildningens regi.

Anläggningsförare är ett yrke och ett samlingsnamn för alla som arbetar med jordförflyttande maskiner. Överallt där det byggs behövs skickliga anläggningsförare för olika typer av entreprenadmaskiner.

Den yrkesinriktade utbildningen utformad för arbete som anläggningsförare syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att söka information samt planera, organisera, utföra vanliga arbetsuppgifter och att köra och manövrera fordon i olika trafikmiljöer.
 • Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 • Förmåga att göra riskbedömningar samt hur mänskliga faktorer påverkar i situationer på arbetsplatsen och i trafiken.
 • Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 • Förmåga att hantera och vårda material, verktyg, maskiner och fordon samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 • Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
  Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 • Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
  Kunskaper om företagande och entreprenörskap inom branschen.

Utbildningen innehåller både teori, föreläsningar och praktik (APL) för att du ska få en verklig uppfattning om och förståelse för yrket. Studietakten är heltid och du förväntas delta i daglig undervisning. Under din praktik så gäller arbetsplatsens tider.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.