Klagomål och synpunkter

Dina klagomål och synpunkter är viktiga för oss. De hjälper oss att hela tiden bli bättre.

Varje utbildning har en studeranderepresentant dit du kan vända dig om du har tankar om förbättringsområden, klagomål om litteratur, lokaler, upplägg m.m. Studeranderepresentanten är också en del av utbildningens ledningsgrupp. Du kan vända dig direkt till din utbildningsledare eller rektor med synpunkter och klagomål. Du kan även använda kommunens Synpunkt Sundsvall där du kan välja att vara anonym. Hos Myndigheten för yrkeshögskolan kan du anmäla brister i en utbildning.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.