Specialistundersköterska inom akutsjukvård

Nu kan du som är undersköterska specialisera dig inom akutsjukvård.

Kraven på specialiserad kompetens har ökat alltmer inom verksamheter som bedrivs inom akutsjukvård. Dagens patienter har ofta komplexa vårdbehov vilket kan kräva vårdpersonal med utökad utbildning för att säkerställa patientsäkerhet och personcentrerad vård av god kvalitet. I takt med teknisk och medicinsk utveckling har även undersköterskans yrkesroll blivit alltmer avancerad.

Specialistundersköterskor inom akutsjukvård är ett nationellt bristyrke och under de närmaste åren förväntas stora pensionsavgångar bland utbildade undersköterskor med erfarenhet i hela landet. Denna utbildning innebär en markant nivåhöjning från det basala till det mera avancerade gällande både medicin och teknik. De arbetsuppgifter och ansvar som studenten ska få ta del av är sådant som tillhör den mer erfarna undersköterskan eller sådant som tillhör specifika vårdverksamheter inom akutsjukvården.

En specialistutbildad undersköterska kan efter utbildningen förväntas ha andra uppdrag utöver patientnära arbete. Att fungera som huvudhandledare för elever och inskolningar, att driva och delta i utvecklingsarbete inom omvårdnad, att ansvara för vissa typer av vårdplanering eller andra mera specifika uppgifter utifrån behov i den verksamhet undersköterskan arbetar inom.

Information till dig som är antagen 2020

200 YH-poäng

1 år

Heltid

För att genomföra utbildningen ska du delta vid träffar, 3-5 dagar fördelat under 6 tillfällen i Sundsvall, i samband med respektive kursstart. När vi har träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader bekostas av den studerande. För tentor, inlämningsuppgifter och redovisningar krävs att du har webbkamera.

Utbildningstid: 30 augusti 2021 – 27 maj 2022

 

Akutsjukvård, sjukdomslära och personcentrerad vård och omvårdnad 70 YH-poäng
Dokumentation, patientsäkerhet och kvalitetsarbete 25 YH-poäng
Examensarbete – Fördjupningsarbete 10 YH-poäng
Kommunikation, vårdpedagogik och handledning 25 YH-poäng
Lia 1 15 YH-poäng
Lia 2 15 YH-poäng
Lia 3 20 YH-poäng
Medicinsk teknik 20 YH-poäng

 

Utbildningen innefattar tre LIA-perioder inom följande verksamheter: Medicinsk akutsjukvård, Kirurgisk akutsjukvård och akutvårdsavdelning till exempel Akutmottagning, Intensivvårdsavdelning och Hjärtintensivavdelning. Arbetstiden under LIA kan bli både kvällar och helger, dock aldrig natt.

I första hand sökes LIA- plats i din hemkommun/region, men du kan också bli erbjuden att genomföra din LIA-period i en annan kommun/region. Om du gör din LIA-period i en annan kommun/region än din egen så bekostar du själv ditt boende och dina resor. Om du genomför din LIA-period i en annan region än Västernorrland så ska du själv vara aktiv i att söka lämplig LIA-plats.

 

 • Anders Setterqvist. Verksamhetschef Operation och intensivvård Region Västernorrland.
 • Therese Drewsen. HR.chef Region Västernorrland.
 • Maria Hellman. Tf. verksamhetschef Specialistvården Lung-, Hud- och Infektionskliniken Region Västernorrland.
 • Per Bergman. Enhetschef Akutmottagningen Region Västernorrland.
 • Malin Karlsson. Enhetschef Kardiologen Region Västernorrland.
 • Mikael Åsén. Enhetschef Intensivvårdsavdelningen Region Västernorrland.
 • Liza Håkansson. Enhetschef Akutmottagning Ö-viks sjukhus Region Västernorrland.
 • Studeranderepresentant.
 • Irene Vestling. Utbildningsledare.
 • Tove Palin. Tf. Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

 

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Om du har utländsk gymnasieexamen måste du bifoga ett utlåtande från UHR (universitets- och högskolerådet) för att vi ska kunna behandla din ansökan. Se mer information på UHR

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Vård- och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykologi 1, 50p
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

samt:

 • Yrkeserfarenhet 2 år (minst 50% tjänstgöring under tvåårsperioden) eller ett år (100% tjänstgöring under ettårsperioden) som undersköterska eller motsvarande, efter avslutad vård- och omsorgsutbildning. Yrkesområdet kan vara inom äldreomsorgen, funktionsnedsättningsområdet, akutsjukvården eller psykiatrivården.

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

 

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

 • Betyg omvandlas till meritpoäng.

 

Ansökan öppnar den 15 februari och stänger den 16 maj.

Länk till ansökan Specialistundersköterska inom akutsjukvård

Från och med den 17 maj kan du lämna in en sen anmälan. En sen anmälanbehandlas endast om det finns lediga platser.

Läs mer om behörighet, ansökan och antagning.

Kontakt

Tove Palin Tf rektor för Yrkeshögskolan Mitt samt Samhällsorienteringen

060-19 25 15, 072-143 64 38

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.