Specialistundersköterska inom akutsjukvård

Nu kan du som är undersköterska specialisera dig inom akutsjukvård.

Tack vare den tekniska utvecklingen och all den medicinska utrustning som nu används inom vården så har undersköterskans roll blivit mer och mer avancerad. Särskilt inom verksamhet som bedrivs på sjukhus har kraven på specialiserad kompetens ökat.

Med tanke på patienternas ofta komplexa vårdbehov krävs det vårdpersonal som är utbildad på en högre nivå för att kunna säkerställa en personcentrerad vård av kvalitet. Utbildningen innebär en markant nivåhöjning från det basala till det mera avancerade gällande både medicin och teknik.

Redan idag är det mycket svårt att rekrytera undersköterskor med utbildning eller erfarenhet från akutsjukvård vilket behövs då vården blir mera avancerad och komplex.

En specialistutbildad undersköterska kan förväntas ha andra uppdrag utöver patientnära arbete. Att fungera som huvudhandledare för elever och inskolningar, att driva och delta i utvecklingsarbete inom omvårdnaden, att ansvara för vissa typer av vårdplanering och andra uppgifter mera specifika för den verksamhet undersköterskan arbetar inom.

Information till dig som är antagen 2020

200 YH-poäng

1 år

Heltid

Distans med vissa obligatoriska träffar i Sundsvall. När vi har obligatoriska träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader bekostas av den studerande. För tentor, inlämningsuppgifter och redovisningar krävs att du har webbkamera.

Utbildningstid: XX augusti 2021 – XX maj 2022

Det är obligatoriska träffar i under läsåret mellan 2-4 dagar fördelat under 6 tillfällen på utbildningsorten. Fördelat utifrån respektive kursstat i utbildningen.

 

Akutsjukvård, sjukdomslära och personcentrerad vård och omvårdnad 70 YH-poäng
Dokumentation, patientsäkerhet och kvalitetsarbete 25 YH-poäng
Examensarbete – Fördjupningsarbete 10 YH-poäng
Kommunikation, vårdpedagogik och handledning 25 YH-poäng
Lia 1 15 YH-poäng
Lia 2 15 YH-poäng
Lia 3 20 YH-poäng
Medicinsk teknik 20 YH-poäng

 

Utbildningen innefattar tre LIA-perioder inom följande verksamheter: Medicinsk akutsjukvård, Kirurgisk akutsjukvård och akutvårdsavdelning till exempel Akutmottagning, Intensivvårdsavdelning och Hjärtintensivavdelning. Arbetstiden under LIA kan bli både kvällar och helger, dock aldrig natt.

I första hand sökes LIA- plats i din hemkommun/region, men du kan också bli erbjuden att genomföra din LIA-period i en annan kommun/region. Om du gör din LIA-period i en annan kommun/region än din egen så bekostar du själv ditt boende och dina resor. Om du genom för din LIA-period i en annan region än Västernorrland så bör du själva vara aktiv i att söka lämplig LIA-plats.

 

 • Anders Setterqvist. Operation och intensivvård Region Västernorrland.
 • Therese Drewsen. HR.chef Region Västernorrland.
 • Maria Hellman. Enhetschef för Lungmottagning och somatiska behandlingsenheten Region Västernorrland.
 • Per Bergman. Enhetschef Akutmottagningen Region Västernorrland.
 • Malin Karlsson. Enhetschef Kardiologen Region Västernorrland.
 • Mikael Åsén. Enhetschef Intensivvårdsavdelningen Region Västernorrland.
 • Liza Håkansson. Enhetschef Akutmottagning Ö-viks sjukhus Region Västernorrland.
 • Studeranderepresentant.
 • Tove Palin. Tf. Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

 

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Om du har utländsk gymnasieexamen måste du bifoga ett utlåtande från UHR (universitets- och högskolerådet) för att vi ska kunna behandla din ansökan. Se mer information på UHR

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Vård- och omsorgsutbildning/-programmet.
  • Valfri fördjupningsdel som ingår i utbildningen efter de programgemensamma ämnen motsvarande 400-500 p (fördjupningsdelarna ser olika ut på olika skolor). Detta för att uppnå Vård- och omsorgscollege krav för diplom, minst 1500 poäng.
  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykologi 1, 50p
  • Samhällskunskap 1a2, 50p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
  • Svenska 1 alt Svenska som andraspråk 1, 100p
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p

samt:

 • Yrkeserfarenhet 2 år (minst 50% tjänstgöring under tvåårsperioden) eller ett år (100% tjänstgöring under ettårsperioden) som undersköterska eller motsvarande, efter avslutad vård- och omsorgsutbildning. Yrkesområdet kan vara inom äldreomsorgen, funktionsnedsättningsområdet, akutsjukvården eller psykiatrivården.

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

 

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

 • Betyg omvandlas till meritpoäng.

 

Länk till webbansökan kommer att visas här så snart vi öppnat för att ansökan, under februari 2021.

Läs mer om behörighet, ansökan och antagning.

Kontakt

Irene Vestling Utbildningsledare specialistundersköterska inom akutsjukvård

073-270 51 59

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.