Redovisningsekonom med lönekompetens

Bästa utbildningen om du är intresserad av ekonomi och vill arbeta som redovisningsekonom.

Det här yrket passar dig som har ett sinne för siffror och är noggrann, ansvarsfull och företagsam. Redovisningsekonomens roll går mot att vara mer rådgivande, så du behöver vara kommunikativ och tycka om att samarbeta med andra. Under utbildningen får du lära dig att på ett affärsmässigt sätt möta kunder och arbeta med löpande redovisningsarbete, fakturahantering, lönetjänster, bokslut, årsredovisningar, deklaration, skatte- och företagsekonomisk rådgivning samt ekonomisk planering.

Idag finns en stor efterfrågan på kvalificerade redovisningsekonomer med både teoretiska och praktiska färdigheter.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka anställning som redovisningsekonom, redovisningskonsult, revisionsmedarbetare, ekonomiassistent, ekonomiansvarig och controller på redovisningsbyråer, revisionsbyråer, ekonomiavdelningar på större eller mindre företag, myndigheter, kommuner eller som egen företagare i branschen.

425 YH-poäng

2,25 år

Utbildningstid: 23 augusti 2022 – 07 juni 2024

Heltid

Platsbunden i Sundsvall. Undervisningen bedrivs i klassrum med två till fyra schemalagda lektioner per vecka och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbete.

Beskattningsrätt 50 YH-poäng
Digitalisering, IT-Excel 15 YH-poäng
Ekonomistyrning 50 YH-poäng
Examensarbete 25 YH-poäng
Handelsrätt 50 YH-poäng
LIA 1 50 YH-poäng
LIA 2 50 YH-poäng
Löneadministration 25 YH-poäng
Marknadsföring 30 YH-poäng
Projektarbete 20 YH-poäng
Redovisning 60 YH-poäng

 • Eva Appelquist, Aspia
 • Lizze-Lott Bergman, Deloitte
 • Ingrid Ekenberg, Ess2
 • Åsa Richnau-Ersson, Solventum
 • Ann-Christin Nygren, Nygrens Redovisning AB
 • Erica Carlsson, SBC
 • Ann-Sofie Wallin, E&Y
 • Elena Sundin, Grant Thornton
 • Studeranderepresentant
 • Ulrica Silverhall. Utbildningsledare
 • Annelie Hjelm. Tillförordnad Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Om du har utländsk gymnasieexamen måste du bifoga ett utlåtande från UHR (universitets- och högskolerådet) för att vi ska kunna behandla din ansökan. Se mer information på UHR

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100 poäng
 • Matematik 2 (a, b eller c), 100 poäng
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 poäng

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

 • Betyg omvandlas till meritpoäng.

Datum Viktigt att veta
14 februari Ansökan öppnar
16 maj Ansökan stänger
14 juni Sista kompletteringsdag

Läs mer om behörighet, ansökan och antagning.

Ansök till redovisningsekonom med lönekompetens

Kontakt

Ulrica Silverhall Utbildningsledare - redovisningsekonom med lönekompetens

073-062 32 54

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.