Redovisningsekonom med lönekompetens

Bästa utbildningen om du är intresserad av ekonomi och vill arbeta som redovisningsekonom.

Under utbildningen får du lära dig att på ett affärsmässigt sätt möta kunder och arbeta med löpande redovisningsarbete, bokslut, årsredovisningar, deklaration, kundfakturering, betalningar, löneservice, skatte- och företagsekonomisk rådgivning samt ekonomisk planering.

Idag finns en stor efterfrågan på kvalificerade redovisningsekonomer med både teoretiska och praktiska färdigheter.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka anställning som redovisningsekonom, redovisningskonsult, revisionsmedarbetare, ekonomiassistent, ekonomiansvarig och controller på redovisningsbyråer, revisionsbyråer, ekonomiavdelningar på större eller mindre företag eller som egen företagare i branschen.

För dig som är antagen 2020

425 YH-poäng

2,25 år

Utbildningstid: 23 augusti 2021 – 09 juni 2023

Heltid

Platsbunden i Sundsvall

 

Beskattningsrätt 50 YH-poäng
Digitalisering, IT-Excel 15 YH-poäng
Ekonomistyrning 50 YH-poäng
Examensarbete 25 YH-poäng
Handelsrätt 50 YH-poäng
LIA 1 50 YH-poäng
LIA 2 50 YH-poäng
Löneadministration 25 YH-poäng
Marknadsföring 30 YH-poäng
Projektarbete 20 YH-poäng
Redovisning 60 YH-poäng

 

 • Eva Appelguist, Aspia.
 • Lizze-Lott Bergman, Deloitte.
 • Ingrid Ekenberg, Ess2.
 • Åsa Richnau-Ersson, Solventum.
 • Ann-Christin Nygren, Nygrens Redovisning AB.
 • Erica Carlsson, SBC.
 • Ann-Sofie Wallin, E&Y.
 • Elena Sundin, Grant Thornton.
 • Studeranderepresentant.
 • Helena Westerlund. Utbildningsledare.
 • Tove Palin. Tf. Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

 

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Om du har utländsk gymnasieexamen måste du bifoga ett utlåtande från UHR (universitets- och högskolerådet) för att vi ska kunna behandla din ansökan. Se mer information på UHR

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100 p
 • Matematik 2 (a, b eller c), 100 p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

 

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

 

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

 • Betyg omvandlas till meritpoäng.

 

Du kan nu göra en sen anmälan. Det är först till kvarn som gäller och anmälningarna hanteras i turordning efter datum.

Länk till sen anmälan

Ytterligare utbildningsstart planeras 2022.

Läs mer om behörighet, ansökan och antagning.

Kontakt

Helena Westerlund Utbildningsledare Redovisningsekonom med lönekompetens

070-191 05 40

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.