Paralegal – Juridisk handläggare

Utbildningen för dig som är en problemlösare och som tycker lagar och regler är intressanta.

Paralegal är en relativt ny och okänd yrkesgrupp men intresset är stort hos många arbetsgivare. Utbildningen bygger på behovet av en bred baskompetens inom juridik, ekonomi och offentlig förvaltning i kombination med praktisk erfarenhet.

Efter utbildningen kan du arbeta bland annat som paralegal, registrator, domstolshandläggare, tillståndshandläggare eller annan typ av kvalificerad handläggare. Stora pensionsavgångar inom området förväntas genera många jobb framöver. Du får ett brett arbetsområde med goda jobbchanser.

Information till dig som är antagen 2020

400 YH-poäng

2 år

Utbildningstid: 31 augusti 2020 – 27 maj 2022

Heltid

Platsbunden i Sundsvall

 

Ekonomi 50 YH-poäng
Examensarbete 25 YH-poäng
Juridik 1 50 YH-poäng
Juridik 2 50 YH-poäng
Juridisk svenska 20 YH-poäng
Kommunikation/informationsteknik/It-verktyg 25 YH-poäng
Legal English 10 YH-poäng
Lia 1 50 YH-poäng
Lia 2 50 YH-poäng
Offentlig rätt 50 YH-poäng
Projektledning 20 YH-poäng

 

 • Anders Larsson. Bolagsrätt.
 • Jeanette Skyttberg. Åklagarkammaren.
 • Jessica Tancred. Sundsvalls Tingsrätt.
 • Anneli Jansson. Överförmyndarkontoret.
 • Elisabeth Lagerqvist. Bolagsverket.
 • Johanna Fjäll Vedin. Kommunstyrelsekontoret.
 • Rickard Karlsson. Mittuniversitetet.
 • Anne Sedendahl. Studeranderepresentant start -18.
 • Anna Raftsjö. Studeranderepresentant start -19.
 • Kajsa P Östlund. Utbildningsledare.
 • Tove Palin. Tf. Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

 

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Om du har utländsk gymnasieexamen måste du bifoga ett utlåtande från UHR (Universitets- och högskolerådet) för att vi ska kunna behandla din ansökan. Läs mer om bedömning av utländsk utbildning.

 

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100 p
 • Matematik 2 (a, b eller c), 100 p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Samhällskunskap 1b

 

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

 

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

 • Betyg omvandlas till meritpoäng.

 

Det går inte längre att söka till utbildningsstart 2021.

Ytterligare utbildningsstarter planeras 2022 och 2023.

Läs mer om behörighet, ansökan och antagning.

Kontakt

Tomas Engblom Utbildningsledare Paralegal - Juridisk handläggare

070-342 94 42, 060-19 47 17

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.