Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör

Är du intresserad av sjukvård, IT och administrativt arbete och är noggrann, service-och utvecklingsinriktad?

Vill du bli en nyckelperson inom vården? Det här är utbildningen för dig som vill göra karriär som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör! Den passar dig som vill bidra till en patientsäker vård, tycker om att arbeta självständigt och i team samt har intresse för kommunikation. Är du intresserad av administrativt arbete samt vara spindeln i nätet mellan patient, anhöriga och personal och använda dig av en hög servicegrad, lyhördhet, initiativförmåga, flexibilitet och sist men inte minst noggrannhet i det vårdadministrativa arbetet? Då ska du söka denna utbildning.

Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en stimulerande och spännande yrkesroll där du kommer att arbeta nära respektive vårdteam och vara delaktig i rollen som kvalificerat administrativt stöd i verksamheten. Främst arbetar du med medicinsk dokumentation, journalskrivning, service och bemötande samt allmän dokumentation och receptionsarbete. Ekonomihantering, data- och statistikbearbetning och personaladministration kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Arbetet ställer höga krav på kommunikativ förmåga, både muntligt men främst skriftligt, så du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket. Arbetsuppgifterna oavsett arbetsplats sker i de journalsystem samt administrativa vårdprogram som finns så intresse för att vilja lära de olika IT-system som används bör finnas hos den som vill arbeta som medicinsk sekreterare.

Efter din examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör inom offentlig sektor på sjukhus eller hälsocentral, privat sjukvård eller annan aktör där vårdadministration förekommer.

 

400 YH-poäng

2 år

Heltid

Distans med vissa obligatoriska träffar i Sundsvall. När vi har obligatoriska träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader bekostas av den studerande. För tentor, inlämningsuppgifter och redovisningar krävs att du har webbkamera.

Utbildningstid: 23 augusti 2021 – 19 maj 2023

Upplägg närträffar

Under de 2 år som utbildningen läses (aug 2021-maj 2023) så är det 8 närträffar/platsträffar/inneveckor, dvs man ska vara på plats i Sundsvall vid 8 tillfällen och får då räkna med att det är 5 dagar den veckan även om det kan variera. Dessa 8 tillfällen är planerade såhär;

Termin 1: 3 platsträffar

Termin 2: 2 platsträffar

Termin 3: 1 platsträff

Termin 4: 2 platsträffar

LIA

Under termin 2 genomförs första praktiken, LIA 1, under 5 veckor och i Västernorrland finns där ett antal LIA-platser att tillgå. LIA 2 (7 veckor) genomförs termin 3 och LIA 3 (8 veckor) genomförs termin 4. Vill man genomföra sin LIA på hemmaplan eller på annan ort i landet så går det bra. Man undersöker då möjligheten själv genom att kontakta den arbetsgivaren man önskar vara hos.

Ett mer detaljerat upplägg med planerade närträffar/inneveckor finns att tillgå i mitten av juni. Första inneveckan är planerad i samband kursstart, vecka 34.

 

Anatomi, hälsa och sjukdom 50 YH-poäng
Arbetspsykologi, kommunikation och bemötande  15 YH-poäng
Ekonomi och statistik 20 YH-poäng
Examensarbete 30 YH-poäng
Hälso- och sjukvårdsjuridik 35 YH-poäng
IT-verktyg 15 YH-poäng
Kommunikativ svenska 15 YH-poäng
Kultur, etik och genus 20 YH-poäng
LIA 1 25 YH-poäng
LIA 2 35 YH-poäng
LIA 3 40 YH-poäng
Medicinsk dokumentation, yrkesanpassad datakunskap 25 YH-poäng
Medicinsk engelska 20 YH-poäng
Medicinsk terminologi 35 YH-poäng
Sjukdomsklassificering 20 YH-poäng

 

 • Ulrika Ejesjö,Region Västernorrland.
 • Anna-Lena Pedersén, Region Västernorrland.
 • Ingrid Hammarström, Region Västernorrland.
 • Mattias Söderberg, Region Västernorrland.
 • Ylva Byström, Region Västernorrland.
 • Jessica Jonsson, Region Västernorrland.
 • Marita Granström, Region Västernorrland.
 • Lena Calissendorff, Region Västernorrland.
 • Studeranderepresentant.
 • Ingela Johansson. Utbildningsledare.
 • Tove Palin. Tf. Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

 

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Om du har utländsk gymnasieexamen måste du bifoga ett utlåtande från UHR (Universitets- och högskolerådet) för att vi ska kunna behandla din ansökan. Läs mer om bedömning av utländsk utbildning.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100 p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

 

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

 • Betyg omvandlas till meritpoäng.

 

Det går inte längre att söka till utbildningsstart 2021.

Ytterligare utbildningsstarter planeras 2022 och 2023.

Läs mer om behörighet, ansökan och antagning.

Kontakt

Ingela Johansson Utbildningsledare Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör

073-075 92 15

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.